LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, förste vice ordförande Therese Guovelin, andre vice ordförande Berit Müllerström och avtalssekreteraren Torbjörn Johansson skriver tillsammans på DN Debatt att de förespråkar ”en reglerad och solidarisk invandringspolitik”.

För detta krävs ett hårdare regelverk för svensk arbetskraftsinvandring. ”Just nu måste vi i Sverige fokusera på att få de nyanlända som redan befinner sig här in på arbetsmarknaden” och ”det är orimligt att människor från länder utanför EU fritt kan komma och arbeta i Sverige samtidigt som hundratusentals människor som redan finns här står utanför arbetsmarknaden”, lyder två av argumenten.

För att motivera sina resonemang för de fyra fram den våg av högerpopulism som drar över världen. Arbetarrörelsen måste ”på allvar” svara på människors frågor ”annars kommer helt andra krafter att göra det”, förklarar man. Många svenskar menar att landet går åt fel håll, skriver de. Att bara säga att ”det går bra för Sverige” blir en ”örfil” för dem.

En rad konkreta förslag lanseras också. LO vill bland annat få till stånd en skatteväxling med höjda skatter på kapital och i gengäld sänkta skatter på arbete. Dessutom vill man ha höjda barnbidrag och en satsning på pensionärer. Målet ska, enligt LO-ledningen, vara att alla garanteras minst 70 procent av sin lön i pension.

Dessutom bör kunskapslyftet byggas ut. De kräver också att skolan får mer resurser och att totalstopp för religiösa friskolor och vinstuttag. Ett förstatligande av skolan bör övervägas, skriver man.