I den grekiska mytologin berättas om hur Jason och hans besättning bestående av diverse hjältar, kallade argonauterna, färdades på skeppet Argo för att hitta och hämta hem det gyllene skrin som skulle göra Jason till kung. I Argonauterna är hjältarna de intellektuella storheter, pedagogiskt markerade i marginalen när de dyker upp, som akademikern och poeten Maggie Nelson lutar sig mot genom livet.

Deras funktion är att vara en teoretisk språngbräda för tankar, ifrågasättanden och analyser som handlar om kärlek, kön och identitet. Genom olika livshändelser växer bilden fram av livets komplexitet och motsägelsefullhet, och samtidigt beständighet.

Maggie Nelsons följer och dissekerar varsamt graviditet och moderskap, parallellt med partnern Harrys testosteron-injektioner. ”Argos delar må bli utbytta, men det kallas fortfarande Argo”. Vårt behov att kategorisera människor, vad är det annat än att i oändlighet skapa och omskapa det som är formbart, men att till slut ändå stå där med ursprunget kvar i oss, tycks Maggie Nelson mena.

I denna hybridbok av essä, dagbok och memoar hjälper bland annat litteraturteoretiker som Roland Barthes och Judith Butler henne att navigera i den komplexa process som är skapandet, utvecklingen och utformandet av ett eget jag. Bitvis gör det Argonauterna svårgenomtränglig, men den är väl värd ansträngningen.

Bok

Argonauterna

Maggie Nelson
översättning Karin Lindeqvist

Modernista