Nyanlända och långtidsarbetslösa kan nu få yrkesintroduktion inom industrin. Parterna har tecknat ett nytt avtal för YA-anställningar.

Nu är det inte bara ungdomar som kan få yrkesintroduktionsanställningar, så kallade YA-anställningar inom industrin. Sedan 1 december har åldersgränsen som på 25 år slopats och anställningsformen vidgats till fler grupper i avtalet mellan IF Metall och Teknikföretagen.

– På så vis kan både långtidsarbetslösa som är äldre än 25 år och nyanlända bli aktuella för yrkesintroduktion, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, i en kommentar på IF Metalls hemsida.

YA-anställningar ska vara en väg in arbetslivet för den som behöver yrkeserfarenhet för att komma in på arbetsmarknaden. Det är visstidsanställningar på maximalt två år där arbetsgivaren ska ge  handledning och stöd så att den anställde får den utbildning och introduktion som behövs. Lönen får vara som lägst 75 procent av avtalets lägsta lön.

Tidigare gällde YA-anställningar bara unga, men för att underlätta flyktingmottagandet beslutades  förra året att systemet ska utvidgas till att också gälla nyanlända. Det är den förändringen som nu slår igenom i avtalet mellan IF Metall och Teknikföretagen, samtidigt som åldersgränsen alltså också slopas.

Även om fler nu kan komma ifråga för  YA-anställningar behövs fortfarande satsningar både på kompetensutveckling och förbättrad matchning för att rätt personer ska nås av insatsen, enligt IF Metall. Förbundet lyfter vikten av att facket och Arbetsförmedlingen samverkar lokalt för att förbättra matchningen så att YA-anställningarna också kan övergå i vanliga tillsvidareanställningar.