Foto: Claudio Bresciani/TT

ARBETET DEBATT. För att vända den allvarliga utvecklingen med ökat antal sjukskrivningar behöver företagshälsovården få en större roll. Det skriver S-politikerna Anna-Lena Sörenson, Magnus Manhammar och Mathias Tegnér, riksdagsledamöter för S.

Sedan år 2010 har antalet sjukskrivningar ökat. Det är en allvarlig utveckling. Något måste ske. Den politiska målsättningen måste vara att färre ska vara sjuka och att fler sjukskrivna ska kunna gå tillbaka till arbete. För att detta ska bli verklighet krävs förebyggande åtgärder, insatser under sjukdomstiden och stöd tillbaka till jobb.

Socialdemokraterna menar att företagshälsovården är viktig för att förebygga ohälsa och hålla nere sjukskrivningarna. Många anställda har företagshälsovård men långt från alla. För att minska ohälsan och sjukskrivningarna – för att fler ska må bättre och kunna jobba måste en bra företagshälsovård bli tillgänglig för fler.

Ett område där en företagshälsovård med hög kompetens kan göra stor skillnad är inom kommuner och landsting. Ohälsan och sjukfrånvaron har ökat mycket. Det är oacceptabelt. Framför allt är det den psykiska ohälsan som blivit sämre.

Med tanke på att den offentliga sektorn är politiskt styrd bör de offentliga arbetsgivarna gå före och vara ett gott exempel för resten av arbetsmarknadens olika branscher.

Vi tycker att alla som arbetar borde ha någon form av garanti, ett skydd mot ohälsa orsakad av arbete. Garantin ska innehålla rätt till god och relevant rehabilitering för att undvika sjukskrivningen alternativt komma tillbaka till arbetet så fort som möjligt. Företagshälsovården kan vara den garantin.

Målet är att alla yrkesverksamma ska omfattas av en företagshälsovård som är byggd på professionell kunskap och insatser av god kvalitet. På längre sikt bör samtliga anställda omfattas av en obligatorisk försäkring som ger rätt till förebyggande hälsovård knuten till arbetslivet.

Vi tror också att det är bra om företagshälsovårdens har en starkare närvaro inom primärvården. En person som yrkesarbetar och blir sjuk ska kunna remittera till en företagshälsa, för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Företagshälsan kan också finnas med redan vid sjukskrivningstillfället.

Sjukskrivningen skulle alternativt kunna hanteras av någon med arbetsmedicinsk kompetens. Då skulle medarbetaren inte behöva gå via primärvården och rätt typ av insats skulle kunna anpassas och sättas in omedelbart.

Intresset för en utvecklad företagshälsovård borde vara stor eftersom både staten och parterna på arbetsmarknaden har ett gemensamt intresse av att färre blir sjuka och fler kan jobba mer. Därför tänker vi jobba för att företagshälsovården ska utvecklas och spela en större roll för att öka på hälsan i vårt land.

Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot

Magnus Manhammar (S), riksdagsledamot 

Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot