Foto: Samhall

Regeringen ska nu utreda skyddat arbete på Samhall. Bakgrunden är kritik om att bolaget anställer färre personer med svåra diagnoser och problem.

I våras riktades kritik mot Samhall om att bolaget anställer färre av de svagaste på arbetsmarknaden, exempelvis personer med utvecklingsstörning. Bland annat har Thomas Jansson, ordförande för Riksförbundet för personer med utvecklingsstörning, FUB, pekat på att regeringens övergångsmål är en förklaring till att de med större problem har svårare att få hjälp i dag.

Målet anger hur många på Samhall som ska gå vidare ut på arbetsmarknaden, ett mål som har höjts över tid och som enligt Thomas Jansson gör att de med högre kapacitet anställs.

– Det är därför funktionshindrade med större problem oftast inte är välkomna längre på Samhall, sa han till Sveriges Radio i våras.

En tragedi, kallade Samhalls tidigare ordförande Marcus Storch utvecklingen mot ett Samhall med färre anställda, i en intervju med Svenska Dagbladet. Även Riksrevisionen pekade 2008 på att Samhall ställer högre krav nu än tidigare på arbetsförmågan hos de med funktionshinder.

– Jag tar kritiken på stort allvar, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Svenska Dagbladet i april och berättade att regeringen planerar en översyn.

Nu ger regeringen Statskontoret i uppdrag att utreda frågan om skyddat arbete på Samhall. Skyddat arbete är en av de subventionerade anställningsformerna som förekommer på Samhall och riktar sig till de med funktionsnedsättning.

Förutom att analysera hur anvisningarna till skyddat arbete hos Samhall går till ska Statskontoret titta på hur sammansättningen av de personer som anställs på bolaget har förändrats över tid.

I uppdraget ingår även att studera hur Samhalls insatser och verksamhet påverkar vilka som kan få skyddat arbete där.

– Äntligen tar regeringen och Ylva Johansson sitt ansvar och undersöker de missförhållanden som är på Samhall. Jag tycker att de har väntat för länge, så det är på tiden, säger Thomas Jansson på FUB till Arbetet.

Samhalls kommunikationschef Albin Falkmer säger att bolaget inte har några åsikter om uppdrag som dess ägare, staten, beslutar om. Han konstaterar att det är intressanta frågor och att mycket har hänt sedan Samhall grundades, både på arbetsmarknaden och i bolaget.

– Vi har inte någon indikation på att vi inte har den grupp som vi ska ha eller att vi inte fullföljer det uppdrag vi har fått. Vi har inte heller något inflytande över vilka som börjar jobba hos oss och det är det man nu ska titta på. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om personen uppfyller kraven.

Utredningen ska inte bara titta på skyddat arbete, utan även utvärdera den pågående satsningen på utvecklingsanställningar på Samhall. I januari fick Samhall i uppdrag av regeringen att ge utvecklingsanställningar åt 2 000 långtidsarbetslösa personer, främst för de som är under 30 år.

Uppdraget ska vara färdigt senast 26 maj nästa år.