Vad är livet? Frågan som Jonas Hassen Khemiri ställer i sin bok Allt jag inte minns förs ut till massbokcirkeln. En ”nästan andlig” upplevelse, enligt arrangören. Foto: Hussein el-aAlawi/Sydsvenskan

Det är dags att summera vad som hände när en hel stad fick möjlighet att läsa samma bok under en höst. I augusti delades Jonas Hassen Khemiris Allt jag inte minns ut bland Lundaborna. Tre månader senare: Sam­hörighet bland läsarna, ett lyft för biblioteket – och en hedrad författare.

Det är dags för läsarna att få möta författaren. Jonas Hassen Khemiris besök på Lunds Stadsbibliotek är slutklämmen för Lund läser, ett massbokcirkelsexperiment som biblioteken under hösten har arrangerat kring hans bok Allt jag inte minns. Det är trångt i stolsraderna, många blir stående. Runt 300 personer är här enligt arrangörerna. Trots att det är en solig lördag klockan två.

Jonas Hassen Khemiri sitter där framme på scenen och blir intervjuad av sin förläggare Daniel Sandström, litterär chef på Albert Bonniers. Romanen Allt jag inte minns, som vann Augustpriset 2015, har många trådar. Just därför lämpar den sig så bra som bokcirkelsbok, menar projektgruppen för Lund läser.

Boken handlar om Samuel, som inte finns längre. Genom att teckna ner korta stycken från intervjuer med olika människor i Samuels närhet, försöker den fiktiva författaren ta reda på vem Samuel egentligen var och vad det faktiskt var som hände.

Det är, som Jonas Hassen Khemiri själv nu säger där framme på scenen, dömt att misslyckas. Någon objektiv sanning om en människa finns nämligen inte. I sin bok har han velat ta reda på vad som egentligen är livet, är det enbart de situationer som vi minns?

Och vad blir kvar av en människa när hon inte längre lever, är allt förgängligt? Det blir ett filosofiskt samtal i sann, klok Khemiri-stil.

Publiken ställer inte särskilt många frågor efteråt, de flesta får nog svar på de funderingar boken väckt under det 90 minuter långa samtalets gång. Och allt ska inte heller vara glasklart, säger författaren själv.

– Jag gillar själv att läsa böcker där jag får fylla i och bygga pussel, där jag som läsare är medskapare. Berättelser ska liksom sippra in, sakta, och väcka nya tankar. Då stannar de kvar, säger Jonas Hassen Khemiri.


Cecilia Lindgren, bibliotekarie och initiativtagare till Lund läser. Foto: Joakim Stierna/Skånska Dagbladet

Bibliotekarien Cecilia Lindgren som varit projektledare för Lund läser beskriver upplevelsen av samtalet som nästan andlig, efteråt.

– Jag har arrangerat massor av författarbesök. Men det här var väldigt speciellt, som en egen bubbla. Att alla 300 personer i publiken har läst boken så noggrant och diskuterat den under hela hösten, bidrog till ett väldigt öppet samtal. Det fanns liksom inget som behövde döljas för att inte förstöra läsupplevelsen för någon. Och Jonas kunde ta upp små detaljer ur boken och alla trehundra nickade instämmande, det måste vara en speciell upplevelse för en författare.

Enligt henne har Lund läser gått över förväntan. När vi pratar har det bara passerat några dagar sedan avslutet, Cecilia Lindgren säger att hon fortfarande är full av adrenalin och att projektgruppen ännu inte hunnit utvärdera det hela. Men klart är att alla 3 250 gratisexemplar av boken snabbt gick åt.

– Under vissa dagar delade vi ut 40 böcker i timmen!

Och programpunkterna har varit välbesökta. Dessutom tog sig många läsare ut till biblioteksfilialer runt om i kommunen som de tidigare inte besökt, säger Cecilia Lindgren. Och det var ett av målen, att bidra till att ena olika delar av staden.

– Vi har också nått personer i många olika åldrar och med många olika bakgrunder.

I publiken under lördagens samtal sitter Katarina Strömbacka. Hon är 36 år och studerar till sjuksköterska. Hennes bokcirkel, som har träffats i tre år ungefär, har tillsammans följt Lund läser. De har gått på flera av arrangemangen ihop.

– Det har varit jätteinspirerande. Ofta är man ju ensam i sina kulturupplevelser. Man läser ensam, man går på konstutställning själv. Det har varit en speciell känsla att dela denna läsupplevelse med så många! säger Katarina Strömbacka.

Efter författarsamtalet på Stadsbiblioteket är kön för signering lång framför Jonas Hassen Khemiri. Som reporter tänker jag ut en smart genväg, tror jag, och planerar att i stället ringa honom med lite frågor.

Men se, det går inte. För det här är en författare som låter arbetet ta det fokus det faktiskt kräver. När han har skrivperioder stänger han helt av kontakten med det offentliga.

I stället träder förläggaren Daniel Sandström in:

– Jonas har fler gånger sagt att han är väldigt hedrad över att hans bok blev föremål för Lund läser. Men att det är lite läskigt också, att så många grundligt analyserar ens bok. Själv tycker jag att detta projekt är oerhört spännande. Att ordna en lokal massbokcirkel sätter litteraturen i fokus rent kulturpolitiskt i en kommun.

Tora Villanueva Gran

Lund läser

• Bakom denna ”massbokcirkel” står de kommunala biblioteken i Lund. Genom stöd från Kulturrådet och Region Skåne har 3 250 exemplar av boken Allt jag inte minns delats ut gratis till lunda-borna.

• Mellan den 3 september och 19 november har det pågått program på stadens biblioteksfilialer, där alla inslag på olika vis knutit an till bokens tema. Det har varit allt från psykologer som analyserat boken och minnesforskare som haft föreläsningar till teater- och musikprogram. Runt om på de lokala biblioteken har det även pågått enskilda bokcirklar kring boken. Programmet avslutades med att författaren själv besökte två av biblioteken samt en gymnasieskola där elever deltagit i cirkeln.