Fredsavtalet syftar till att sätta punkt för den 52 år långa konflikten, som krävt över 200 000 liv och drivit miljoner på flykt. Det har arbetats fram sedan det första avtalet röstades ned i en folkomröstning i oktober, efter fyra års förhandlingar.

Den här gången har president Juan Manuel Santos inte tagit risken att låta befolkningen rösta i frågan. Men Bernard Aronson, USA:s särskilda sändebud för den colombianska fredsprocessen, säger att det ändå har stor betydelse.

– Kriget har varit ett öppet sår för Colombia under fem decennier. Att förändra Farc från en våldsam revolutionär grupp till ett politiskt parti är stort för landets ekonomi och säkerhet. Det betyder att Colombia kan bli som en förebild för framgångshistorier i Latinamerika, säger han till The Washington Post.

Avtalet blev godkänt i underhuset med röstsiffrorna 130—0 i kongressen, som har 166 stolar. Tidigare presidenten Álvaro Uribes och hans parti lämnade lokalen innan omröstningen. Uribe och hans anhängare hävdar att avtalet ger för stora eftergifter till Farcmedlemmar. Det var också de som ledde motståndet mot avtalet inför folkomröstningen.

De lämnade också dagen innan omröstningen i senaten, där fredsavtalet godkändes med röstsiffrorna 75—0.

Nu börjar en sex månader lång nedräkning för Farc att lägga ner sina vapen och bilda ett politiskt parti.

TT

Komplicerat avtal

• Det utökade och ytterst komplicerade dokumentet är på 310 sidor och innehåller bara små förändringar jämfört med den förra avtalstexten, som röstades ned av folket. Dit hör klargöranden av äganderätten och fler detaljer om hur rebeller ska kunna ställas till svars för brott på landsbygden som begåtts under kriget.

• Ett slut på kriget mellan rebellerna och staten leder sannolikt inte till ett slut på våldet i Colombia, eftersom den lönsamma kokainhandeln har lett till ett uppsving för såväl väpnade kriminella grupper som smugglare.

Farc
• Gerillan Farc, Colombias väpnade revolutionära styrkor (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), bildades 1964 som en revolutionär rörelse som förespråkade jordreformer.

• Latinamerikas mest långlivade vänsteruppror har alltmer kommit att förknippas med kidnappningar och knarkhandel, som gjort Farc till en av världens rikaste gerillagrupper.

• Konflikten omfattar förutom Farc den mindre gerillan ELN, Nationella befrielsearmén (Ejército de Liberación Nacional), regeringsarmén, flera paramilitära grupper och drogkarteller.