Foto: Ulf Berglund/TT

Europadomstolen dömer den turkiska staten till att betala skadestånd till 90 medlemmar i offentliganställdas fack, Kesk. Staten har kränkt medlemmarnas föreningsfrihet, slår domstolen fast.

LÄS OCKSÅ Turkiets EU-förhandlingar kan frysas

I november 2010 utlyste facket en punktstrejk för sina medlemmar för att delta i en manifestation för bland annat strejkrätten. Efter manifestationen fick 90 medlemmar, de flesta lärare från stadsdelen Avciar i Istanbul, en varning från arbetsgivaren, staten. Något som kan sluta med uppsägning om brottet upprepas.

– Domen är mycket glädjande, säger Azim Samiloglu, ordförande i lärarfacket Egitim Sen i den aktuella stadsdelen. Men jag tror inte att president Recep Tayyip Erdogan kommer att rätta sig efter domen.

Han hänvisar till ett uttalande där Erdogan nyligen konstaterade att han ”varken respekterar eller accepterar” domar från landets högsta rättsliga instans, författningsdomstolen, som går emot honom.

– Han struntar också i vad Europadomstolen eller EU-domstolen har att säga.

LÄS OCKSÅ Facken rasar mot ny sexlag

De nationella lagarna förbjuder offentligt anställda arbetare och tjänstemän att gå ut i strejk. Men facken har trotsat förbudet med hänvisning till flera ILO-konventioner som Turkiet skrivit under. Enligt den turkiska författningen är de internationella lagarna överordnade de nationella när det uppstår konflikt mellan de två lagarna.

Efter att ha förlorat mot arbetsgivaren i de nationella domstolarna stämde facket arbetsgivaren, den turkiska staten, i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg 2011.

Domen är mycket viktig för facket, som är på väg att stämma staten för drygt 10 000 nya kränkningar. Siffran står för antalet Kesk-medlemmar som har sagts upp, blivit avskedade eller fått yrkesförbud under oktober och november i år.

LÄS OCKSÅ 15 000 turkar avskedade

Det är straff som de fått ta del av genom så kallade dekret, beslut fattade av enskilda ministrar och president Recep Tayyip Erdogan, utan rättslig prövning och utan att medlemmarna fått tillfälle att försvara sig mot anklagelserna.

I de flesta fall framgår inte heller vad medlemmarna anklagas för. I de få fall där skäl anges, handlar det om strejker eller manifestationer som beslutats centralt av facket. Enligt facket gäller domen även tusentals anställda som blivit av med sina jobb efter den misslyckade militärkuppen i mitten av juli.

– Domen har en mycket stor principiell betydelse alla uppsagda medlemmar, konstaterar förbundsjuristen Metin Iris.

När Arbetet når honom på telefon befinner han sig på en rättegång i Istanbul där ett tiotal Kesk-medlemmar åtalas för att ha deltagit i en strejk i december förra året.

– Europadomstolens dom är bindande för våra domstolar. Men det återstår att se i vilken utsträckning de tar hänsyn till domen, säger Metin Iris och skyndar in i rättssalen.

LÄS OCKSÅ Turkiet stryper Twitter

Domen från Europadomstolen. Klicka på bilden för att se den större.

På torsdagen beslutade Europaparlamentet att EU ska frysa medlemskapsförhandlingarna med Turkiet tillfälligt. Beslutet, som inte är bindande, fattades med en förkrossande majoritet i en omröstning. Men det är ingenting som gläder klubbordföranden Azim Samiloglu. Tvärtom.

– Det är precis vad Erdogan önskat sig. Han vill röja alla hinder på sin väg mot ett diktatoriskt presidentstyre, där det inte finns något utrymme för oliktänkande.

Så här sade Erdogan några timmar före omröstningen i EU-parlamentet: ”I mina ögon har resultatet av omröstningen, oavsett vad det blir, ingen som helst betydelse”.

LÄS OCKSÅ Turkisk chefredaktör har gripits

Europadomstolen slår fast att den turkiska staten brutit mot artiklarna sex och elva i europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Artikel elva slår fast att alla har rätt till föreningsfrihet, ”inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar”. Artikel sex tar upp rätten till en rättvis rättegång. Den säger att ”var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts”. Och ”hennes” bör det tillägas den uråldriga lagtexten.

Europadomstolen i Strasbourg är Europarådets domstol, och ska inte förväxlas med EU-domstolen som har sitt säte i Luxembourg.

LÄS OCKSÅ De Erdoganvänliga facken växer snabbt

LÄS OCKSÅ 40 000 gripna i Turkiet

LÄS OCKSÅ Lista: här är facken som förbjudits i Turkiet

LÄS OCKSÅ Så har facken drabbats av utvecklingen i Turkiet