Genom att vända sig till bussförare, taxiförare, lärare och andra yrkesgrupper hoppas Svalorna att barnsexhandeln i Nicaragua ska minska Foto: Philip Krook

Genom att vända sig till bussförare, taxiförare, lärare och andra yrkesgrupper hoppas Svalorna att barnsexhandeln i Nicaragua ska minska Foto: Philip Krook

Barnsexhandeln i Nicaragua ska minska genom att väva in taxiförare, lärare och journalister och andra yrkesgrupper i ett samarbete som ska stoppa den sexuella exploateringen av barn. – Vi har just slutit ett avtal med tre stora taxibolag, säger Rosa Maria Espinoza, från organisationen Mary Barreda, till Arbetet Global.

Då kunderna kliver in i bolagens taxibilar visas en informationsfilm där bland annat offren för barnsexhandel berättar vad de varit med om. I taxibilarna ska det även finnas informationsbroschyrer om vad man ska tänka på för att motverka att barn köps och säljs.

Norvin Campos. Foto: Svalorna.

Norvin Campos. Foto: Svalorna.

– Ofta är det taxiförarna, som skjutsar män med barn till hotellen, som först ser vad det är som händer. Vår kampanj går bland annat ut på att få dem att anmäla om det misstänker något, säger Norvin Campos, från organisationen Apeadeco.

Även bussförare och andra grupper i transportbranschen berörs av projektet. Ungefär hälften av Nicaraguas befolkning är under arton år. Lagen säger att alla barn har rätt till minst sex års grundskola. I verkligheten är det många som inte får chansen. En av fem barn börjar inte skolan.

Arbetslöshet är utbredd och många  familjer är beroende av att barnen arbetar. Det har lett till ökad risk för barnsexhandel.

Rosa Maria Espinoza är från staden León som har drygt 150 000 invånare ligger i västra Nicaragua medan Norvin Campos kommer från Telien, en mindre stad intill.

Båda är nu på Sverigebesök för att träffa hjälporganisationen Svalorna som har ett projekt i Nicaragua för att förhindra att barn exploateras sexuellt.

Fyra organisationer ingår i projektet som går ut på att informera om vad föräldrar, familj och olika yrkesgrupper i fyra olika städer kan göra för att minska barnsexhandeln.

Främst handlar det om att berätta för familjer om vilka metoder kriminella använder för att snärja barn.

Ett vanligt sätt är att barn erbjuds hushållsarbete i andra länder, som Costa Rica och Honduras. Men istället för att få ett jobb som ska ge 500 dollar i månaden så riskerar vissa av barnen att hamna i kriminellas klor.

Deras pass konfiskeras och de låses in och tvingas prostituera sig.

Förra året infördes en ny, tuffare, lag om människohandel.

– Den har fått effekt. Vi ser en minskning. Numera sker inte barnsexhandeln lika öppet, säger Rosa Maria Espinoza.

Förutom familjer och taxiförare vänder sig informationskampanjen också till lärare och journalister.