Foto: Nina Varumo /TT

I Kommunals nya avtal med KFO får undersköterskor en särskild pott. Men det krävs ingen formell titel för att få del av pengarna.

Kommunal och KFO, kooperationens arbetsgivarorganisation, har enats om ett nytt treårigt avtal på området hälsa, vård och övrig omsorg. Avtalet berör enligt Kommunalarbetaren cirka 7 500 personer och gäller inom så kallad idéburen välfärd, ofta kooperativ.

Förutom en löneökning som följer märket och som ger minst 500 kronor i månaden i snitt för en heltidsanställd finns här en särskild lönesatsning på undersköterskor.

Satsningen innebär att undersköterskor får 230 kronor extra i månaden. Alla får inte 230 kronor utan potten fördelas individuellt och differentierat utan någon individgaranti, enligt KFO.

– Undersköterskor är en värdediskriminerad grupp på arbetsmarknaden. Det innebär att deras arbete värderas lägre för att det är ett kvinnodominerat yrke, jämfört med yrken där män är i majoritet. För att komma till rätta med detta har Kommunal förhandlat fram en rejäl extra löneökning för den yrkeskategorin, säger Lars-Sture Johansson, ombudsman på Kommunal i ett pressmeddelande.

I krontal är satsningen densamma som den särskilda satsningen på undersköterskor i Kommunals avtal med SKL, 830 kronor. Skillnaden är att pengarna fördelas olika över år.

Striden om vem som ska räknas som undersköterska i SKL-avtalet ledde till protester bland kommunanställda. En del arbetsgivare valde nämligen att endast låta personer med den formella arbetstiteln undersköterska få del av pengarna.

I Kommunals nya avtal med KFO har en annan definition tagits fram. Liknande skrivelser fanns även med i avtalen med KFS och Arbetsgivaralliansen. Nu krävs undersköterskeutbildning, att personen utför arbetsuppgifter som undersköterska och att arbetsgivaren kräver en sådan utbildning. Detta oavsett titel.

I avtalet som löper från 1 augusti i år till 31 augusti 2019 finns också ett högre ob-tillägg. Det ökas med 2,2 procent från 1 januari 2017 och åren därefter med i snitt 300 kronor.

Även lägstalönen höjs med märket och följer det nya märket kommande år.

– Det är glädjande att kunna teckna ett 37-månaders avtal med Kommunal. Det som är positivt är att det skapar bra förutsättningar utifrån ett verksamhetsperspektiv, det går att planera verksamheten på ett bra sätt. Det är viktigt både för arbetsgivare och medarbetare, säger Susanne Lavemark, chefsförhandlare på KFO.