Foto: Samhall

20 000 anställda inom Samhall har nu ett nytt avtal efter att LO-förbunden och Almega Samhallförbundet enats. Det blir ettårigt och innebär löneökningar på 2,2 procent.

Löneökningarna följer därmed det märke som varit normerande i hela avtalsrörelsen för 2016. Förutom lönefrågan har den största frågan i förhandlingarna handlat om utvecklingsanställningar. Med det menas anpassade anställningar hos Samhall där unga vuxna med funktionsnedsättning och långa tider av arbetslöshet prioriteras.

Parterna har nu enats om ett regelverk för utvecklingsanställda som bland annat innebär att ensamarbete eller övertid ej får förekomma.

– Det är bra att vi kommit överens om ett regelverk som ska göra det lättare för långtidsarbetslösa med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden, säger Ann-Marie Stenberg som är ansvarig för LO-förbundens förhandlingar, i ett pressmeddelande.

– Vi är glada över att ha nått ett avtal som ger Samhall fortsatta förutsättningar att framgångsrikt arbeta med utvecklingsanställningar. Det nya avtalet lägger en bra grund, säger Åsa Ramel, förbundsdirektör på Almega Samhallförbundet, i en kommentar.

Fastighets, GS, Handels, IF Metall, Seko, Kommunal samt Hotell- och Restaurangfacket har alla avtal inom Samhalls olika verksamheter. Almega Samhallförbundet företräder arbetsgivarna. Det nya avtalet berör cirka 20 000 anställda.