Foto: Pontus Lundahl/TT

Jakten på fifflande byggbolag inom projektet ”Fair Play Bygg” har pågått sedan i februari. Hittills har 89 misstänkta brott anmälts.
En tredjedel har gått vidare till Skatteverket.

Bakom Fair Play Bygg står Byggnads Stockholm Gotland och Stockholms Byggmästareförening.

– Det är ett gemensamt projekt som ska pågå i tre år med målet att försöka städa upp i byggbranschen, säger Peter Leander  som tillsammans med Peringvar Östblom jobbar med projektet.

För Byggnads handlar det om att man vill ha sunda företag, som följer avtal, betalar skatt och håller en bra arbetsmiljö och för arbetsgivarsidan att få bort företag som konkurrerar om jobben med oschysta medel.

– Alla är överens om att oseriös konkurrens är ett stort problem i branschen. I slutändan förlorar Byggnads medlemmar jobben och seriösa företag slås ut, säger Peter Leander och fortsätter:

– Vi får hela tiden in tips från byggnadsarbetare, företag och allmänhet som ser saker som verkar fel. Vår uppgift är att försöka kolla upp tipsen.

Ett exempel bland många: Ett företag i Stockholmstrakten med många pågående villabyggen runt om i Stockholm betalar in skatter och avgifter för motsvarande fem anställda. Vid kontroll visar det sig handla om fem arbetsledare. Företaget sysselsätter ytterligare 36 svartanställda byggnadsarbetare. Ärendet är överlämnat för fortsatt utredning hos Skattemyndigheten.

– Vårt projekt är regionalt och vi vet att vi bara kan skrapa på ytan, det finns gott om fusk i byggbranschen, säger Peter Leander med förflutet som journalist på tidningen Byggnadsarbetaren.

Sedan starten i slutet av februari i år har  ”Fair Play bygg” tagit emot 89 anmälningar om misstänkt brottslighet. Av dem har man fått fram uppgifter och överlämnat utredningar kring 33 företag, som man tycker att  skattemyndigheterna och ekobrottsmyndigheterna ska utreda vidare.

– Så vitt vi vet har inget ärende avgjorts ännu, men den här typen av utredningar vet vi tar tid, säger Peter Leander.

Anmälningssajt

Fair Play Bygg tar emot tips om:

• Fusk med arbetsgivaravgifter
• Mutor
• Utpressning
• Svartarbete
• Organiserad svart arbetskraft
• Korruption
• Skattefusk
• Bedrägerier
• Medarbetare utan arbetstillstånd

Den som vill anmäla något misstänkt kan göra det anonymt här.