ST:s ordförande Britta Lejon. Foto: Henrik Montgomery

Landets drygt 110 000 statligt anställda fick under onsdagen ett nytt löneavtal. Det nya avtalet ger 2,2 procent och gäller i ett år.

Det betyder att löneökningarna följer uppgörelserna på den övriga arbetsmarknaden. Förhandlingsorganet OFR/S,p,o samt Seko och arbetsgivarverket skrev på avtalet under förmiddagen.

– Vi är nöjda med att ha fått igenom vårt krav på minst 2,2 procent i löneökningar inför löneförhandlingarna på arbetsplatserna. Särskilt som vår motpart inte ville ha en fastställd siffra i avtalet, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST i ett uttalande.

För facket är siffersatta löneökningar ett sätt att garantera att varje arbetsplats får höjda löner.

Utöver löneökningen har förhandlingarna också handlat om arbetsmiljöfrågor och andra arbetsvillkor. Bland annat ska parterna fortsätta med arbetsmiljöutbildningar och i dessa föra in frågor om stress och arbetsbelastning.

– Med det nya avtalet ökar det fackliga inflytandet över lönebildningen, vilket gör att fler medlemmar får en rättvis lön. Vi kommer nu noga följa upp detta i de fortsatta förhandlingarna med Polismyndigheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Också arbetsgivarsidan är nöjd med att ha fått till stånd ett nytt avtal.

– Jag är glad över att vi tillsammans med OFR/S,p,o och Seko har förmått att leverera nya avtal bara några dagar efter att de gamla avtalen löpt ut, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom, i en kommentar.

OFR

OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.