Intensiva förhandlingar förs nu om nya avtal för de statligt anställda. Dagen innan de gamla avtalen löper ut är de stora frågorna ännu olösta.

– De stora värdefrågorna återstår. Vi har varken en siffra för löneökningarnas storlek eller avtalsperiodens längd klar, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST och förhandlingsledare för de sju tjänstemannaförbund som ingår i Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR.

– Flera viktiga frågor står på högkant, säger även Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom i en paus i förhandlingarna. Kanske avgörs de i dag.

Allt annat än ett ettårigt avtal med löneökningar på 2,2 procent vore dock en stor överraskning, eftersom parterna på det statliga området brukar följa den norm för löneökningarna som fack och arbetsgivare inom industrin sätter.

Svårigheterna gäller snarare arbetsmiljö, anställningstrygghet, personskadeavtalet, och inte minst arbetstider – där facken krävt större inflytande för den anställde medan Arbetsgivarverket vill ge arbetsgivarna större frihet. Enligt Åsa Erba-Stenhammar är parterna ense om att bilda en arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågorna. De ska också gå igenom hur anställningsförordningens bestämmelser om tidsbegränsade anställningar används i praktiken. Nyligen visade en studie som LO och Svenskt Näringsliv har gjort att andelen tidsbegränsade anställningar är högre vid statliga myndigheter än i det privata näringslivet.

Parterna siktar fortfarande på att teckna nya avtal innan de gamla löper ut i morgon, fredag. De räknar med att förhandla till sent på kvällen både torsdag och fredag.