Nästan 700 000 anställda har någon form av tidsbegränsade anställningar. Antalet visstidsanställda kvinnor ökar i kommunal och statlig tjänst, medan de minskar i manligt dominerade branscher, enligt en gemensam rapport från LO och Svenskt Näringsliv.

Det visar en gemensam rapport från Svenskt Näringsliv och LO som lades fram på tisdagen.
LO har länge drivit frågan om tidsbegränsade anställningar och förhandlingsvägen har förbunden tagit upp anställningsformerna i samband med avtalsförhandlingarna.

En gemensam rapport betyder inte att man är överens i övrigt hur man ska se på tidsbegränsade anställningar.
–Det är inte okej att 700 000 anställda har otrygga anställningsförhållanden, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Antalet tidsbegränsat anställda har stigit sedan 1987 från 470 000 till 693 000 (2014). Men sett i förhållande till totalt antal anställda har andelen tidsbegränsat anställda pendlat mellan 15 och 17 procent sedan år 2000.
–Det är fortfarande oroväckande många, men glädjande att inte andelen ökat, säger Torbjörn Johansson.

LO utgår från de anställdas behov av trygghet på jobbet, en säker inkomst och möjlighet att påverka jobbet. För Svenskt Näringsliv handlar det om att ständigt kunna variera antalet anställda utifrån behovet.
–Förr handlade det ändå om längre vikariat och längre inhopp, nu ser vi hur det driver mot snabba puckar och i princip avrop timme för timme, säger Torbjörn Johansson.

I den nya rapporten konstateras också att andelen visstidsanställda arbetare är cirka 20 procent, medan bara 12 procent av tjänstemännen har tidsbegränsade anställningar.
–Förutom att det handlar om klass finns det också ett tydligt genusperspektiv, säger Torbjörn Johansson.

Bland tjänstejobb inom kultur, nöje, fritid, hotell och restaurang med många kvinnor, är mellan 43 och 45 procent av de anställda visstidsanställda. Inom kommunal och statlig verksamhet med många kvinnor anställda ökar också antalet anställda med tidsbegränsade anställningar.
19 procent av anställda kvinnor i privata sektor och 15 procent av männen har visstidsanställningar.
I mansdominerade branscher inom bygg och tillverkningsindustri går utvecklingen åt andra hållet. Av anställda i byggbranschen är 8 procent och i tillverkningsindustrin 9 procent visstidsanställda.
–I och för sig en glädjande utveckling mot fasta anställningar i de branscherna, säger Torbjörn Johansson.

Nu ska den nya rapporten diskuteras internt inom LO och dess förbund, för att se hur man ska gå vidare.
Att driva frågan lagstiftningsvägen innebär att LO måste övertyga Socialdemokraterna och regeringen att vilja ta upp ämnet.
–Partiet är kanske inte så svårt, men att få det genom parlamentet är den stora nöten. I grunden handlar det om hur vi vill att arbetsmarknaden ska fungera, säger Torbjörn Johansson.

För svenskt Näringsliv bekräftar rapporten vad man sedan länge sagt om tidsbegränsade anställningar..
–Rapporten bekräftar behovet av flexibilitet för företagen. Visstid är dessutom för många vägen in i arbetslivet och de visstidsanställning leder ofta vidare till fasta anställningar, säger vice vd i Svenskt Näringsliv Peter Jeppsson.