Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST. Foto: Fredrik Sandberg

Fortfarande väntar 400 000 löntagare på nya avtal. Största grupperna finns inom privata vård- och skolföretag, liksom bland statligt anställda. Och den ettåriga normen råder.

Närmare femhundra avtal för drygt 2,3 miljoner löntagare står på spel under nästa års avtalsrörelse. Men ännu ska 170 avtal tecknas under hösten, enligt siffror från Medlingsinstitutet. Sista september löper två avtal för statligt anställda ut, bland annat det som berör samverkansorganet OFR/S, P, O, i vilket fackförbundet ST ingår.

– Vi har en stark följsamhet mot märket vilket gör att det nog blir ett ettårsavtal även för oss, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på ST.

Om industrin kommer med ett märke som förespråkar ett ettårigt avtal är det alltså det som ligger till grund för kommande avtalsrörelse också, enligt Åsa Erba-Stenhammar.

– För våra medlemmar finns det en liten negativ konsekvens av ettåriga avtal då man får vänta längre på sin lön som man får retroaktivt. Men för vår del har vi inga problem med ettåriga avtal eftersom det är vid förhandlingsbordet vi kan visa styrka och komma ett steg längre i frågor som är viktiga för oss.

Klicka på grafiken.

ST har en rad frågor som inte får plats i 2016 års avtal och som skjutits upp till nästa års avtalsrörelse.

– Vi har arbetat hårt med pensionsskadeavtalet vilket vi inte verkar nå framgång för, men det är en stor fråga för oss som vi kommer att ta vidare. Vi har också upptäckt en del problem med arbetstidsfrågor som vi behöver få en lösning på, berättar Åsa Erba-Stenhammar.

Även om det finns en viss eftersläpning i statistiken, beroende på hur fort nya avtal rapporteras in till Medlingsinstitutet, går det att konstatera att uppskattningsvis 499 av totalt 680 avtal på arbetsmarknaden löper ut nästa år.

I statistiken ingår inte 150 tillsvidareavtal som berör cirka 300 000 anställda.

Inom Almega är närmare 50 avtal kvar i årets avtalsrörelse. De största gäller privat vård och skola.

– De som är kvar ska följa samma märke, det förefaller otroligt att det blir längre avtal än ettåriga, säger David Wästberg, arbetsgivarpolitisk expert på Almega.

Men till skillnad mot Åsa Erba-Stenhammar menar David Wästberg att ettåriga avtal tär på parterna och att känslan blir att ”man befinner sig i konstant avtalsrörelse”.

– I och med att det är de export-utsatta företagen som sätter märket så handlar det om hur den ekonomiska omvärlden ser ut och det är det som blir styrande även 2017. Man vill inte teckna långa avtal om det är osäkert ekonomiskt läge och det är alldeles för tidigt att spekulera i hur det ser ut nästa år, säger David Wästberg.