Värnplikt kan återinföras för både kvinnor och män 2019. Förslaget kommer från utredningen om försvarsmaktens framtida personalförsörjning.

Utredningen den framtida personalförsörjningen föreslår enligt Svenska Dagbladet att Rekryteringsmyndigheten redan nästa år ska ge samtliga 17-åringar ett frågeformulär där uppgifter inför kommande urval inför mönstringen ska fyllas i. Året därpå, 2018, ska de 18-åringar som valts ut kallas till mönstring.

Till skillnad från den tidigare allmänna värnplikten kommer bara några tusen ur varje årskull att tas ut för plikttjänstgöring. Mönstringen kan komma att omfatta cirka 10 000 personer per år.

Även den frivilliga rekryteringen kommer att finnas kvar i framtiden.