Den första november ska regeringens utredare Ilmar Reepalu presentera sin utredning om vinster i välfärden. Enligt uppgifter till SVT är det troligt att utredningen föreslår att vinstuttagen begränsas till åtta, eller sju, procent av investerat kapital plus inflationen.

Siffran ska vara satt tillräckligt högt för att seriösa investerare fortfarande ska vara intresserade av att investera i välfärdsföretag, men avskräcka företag som är ute efter stora övervinster.

Kommunals ordförande Tobias Baudin, säger att han inte vet om uppgifterna om åtta procent är korrekta, men om de stämmer är han kritisk till nivån.

– Det låter som en alldeles för hög siffra i en sektor med väldigt låga risker, säger han.

Tobias Baudin hänvisar i stället till det förslag LO tidigare presenterat om särskilda välfärdsbolag med en betydligt tuffare vinstbegränsning på statslåneräntan plus en procent.

– Det skulle innebär knappt tre procent, och det är en betydligt rimligare nivå.

Om det överhuvudtaget införs en vinstgräns är det ändå ett steg i rätt riktning, enligt Tobias Baudin, men han poängterar att Kommunal hoppas på att utredningen innehåller betydligt fler förslag.

– Vi vill se förslag på hur man får öppna böcker så att det blir transparent ner på enhetsnivå hur pengarna används.

Facket vill också se tydliga krav på personalens utbildning och riktlinjer för bemanning i välfärdsbolagen.

Svenskt Näringsliv är starkt kritiskt till alla förslag på vinstbegränsningar och ser det som ett direkt angrepp mot privata företag.

– Detta är ett orimligt och omotiverat ingrepp i den privata äganderätten. Det finns många problem inom välfärden, men att företag skulle vara för lönsamma är inte ett av dem, säger Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.

Hon tillägger att Svenskt Näringsliv aldrig kan acceptera att politiker ska bestämma vad som är rimlig lönsamhet för privata företag. Svenskt Näringsliv varnar också för att ett vinsttak skulle få allvarliga konsekvenser för välfärdssektorn då intresset för företagande skulle minska, liksom drivkrafterna att effektivisera verksamheten.