Den militära kupp mot Turkiets regering i juli har fått konsekvenser för turkiska fack. Foto: AP

LÄS OCKSÅ Facken varnar för Turkiets utveckling

Vad har hänt de turkiska facken efter kuppförsöket frågar vi statsvetaren och turkietexperten Ekim Caglar.
– Flera förbund har förbjudits och medlemmar har stängts av från sina arbetsplatser. De anklagas för att stå Gülen-rörelsen nära. Men även fackliga i förbund som är starkt kritiska mot Gülen-rörelsen har hamnat i kläm och blivit avstängda. Kritiker menar därför att president Erdogan, med kuppförsöket som förevändning, försöker göra sig av med regeringskritiker.

Vilka kopplingar finns mellan turkiska fack och Gülen-rörelsen?
– Det finns fack som har nära kopplingar till rörelsen men jag vet inte exakt hur många det är.

LÄS OCKSÅ Turkisk personal tvingas registrera sig själva

På vilket sätt skiljer sig svenska och turkiska fack åt?
– De turkiska facken driver bredare frågor. De är mer politiska och det finns större ideologisk skillnad mellan facken. De tar inte bara upp frågor om tryggare arbetsmiljö eller högre lön utan även frågor som exempelvis rör hur landets konstitution ska utformas och vilka rättigheter minoriteter ska ha.

Vad är Gülen-rörelsen?
– Det är i grunden en religiös rörelse som leds av imamen Fethullah Gülen. Men det är också en organisation med stora maktambitioner som har drivit skolor och mediekoncerner som nu angrips av regeringspartiet AKP. Tidigare stod de nära AKP men efter en korruptionsskandal 2013 som uppdagades genom avlyssning har en infekterad konflikt blossat mellan parterna.