En av blanketterna som heter ”Personaluppgifter”, där anställda får fylla i uppgifter om sig själva och sina familjemedlemmar. Bland annat vilka fackförbund och föreningar de varit medlemmar i, vilka skolor de gått och vilka utrikesresor de gjort.

Turkiska anställda tvingas registrera uppgifter om sig själva. Det handlar om fackligt medlemskap, resor och prenumerationer. De förväntas också ange sina arbetskamrater. Den som vägrar riskerar att avskedas.

Statliga myndigheter och kommuner kräver att deras anställda ska fylla i olika typer av blanketter. De uppmanas att erkänna om de haft några kopplingar till den av regeringen terroriststämplade muslimska Gülenrörelsen, utpekad för att ligga bakom kuppförsöket i mitten av juli. Eller om de känner till några arbetskamrater som hyser sympatier för rörelsen.

Det var i förra veckan som myndigheterna gick ut med krav på att offentliganställda måste redovisa de här uppgifterna.

– Blanketterna innebär att de anställda tvingas att medverka till sin egen åsiktsregistrering, vilket är förbjudet enligt vår författningen, säger en jurist på Advokatsamfundet som inte vill uppge sitt namn.

De anställda får fylla i vilka fackföreningar, stiftelser och övriga organisationer de själva, deras partner och barn har varit medlemmar i.

De avkrävs uppgifter på om de prenumererat på några namngivna tidningar och tidskrifter, bland annat landets största dagstidning Zaman, som hade en upplaga på drygt en miljon innan den nyligen förbjöds.

De får uppge om de själva eller någon arbetskamrat haft något konto hos Bank Asya, vars ägare misstänks vara så kallad gülenist.

De måste även fylla i vilka utrikesresor de gjort och vilka skolor deras barn har gått i. Sedan den misslyckade militärkuppen i mitten av juli har regeringen förbjudit över 2 000 privatskolor och 15 universitet som påstås tillhöra personer med kopplingar till Gülenrörelsen.

Dessutom tvingas de anställda uppge sina konton på sociala medier och skriva under en fullmakt där de godtar att arbetsgivaren undersöker dessa konton.

På en av blanketterna avslutas frågorna med en försäkran:

”Härmed intygar jag att uppgifterna jag lämnat är korrekta och fullödiga. I annat fall accepterar jag att jag blir straffad i enlighet med lag 657 om offentliganställda”.

I denna lag regleras anställningsvillkoren de anställda. Där slås också fast i vilken situation som arbetsgivaren kan avskeda personalen.

Enligt den jurist på det turkiska Advokatsamfundet som Arbetet har talat med kan en vägran att fylla i de nya blanketterna i slutänden resultera i ett avsked grundat på lag 657.

Men samma jurist konstaterar samtidigt att paragraferna 33 och 51 i författningen säger att medborgare får gå med i vilken fackförening de vill.

– Att de anställda tvingas uppge sina konton på sociala medier strider mot författningen och mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som Turkiet ratificerat.

Turkiska regeringen har dock anmält till Europarådet att konventionen inte gäller så länge det råder undantagstillstånd i landet. Den turkiska regeringen anser inte heller att den behöver följa landets egna lagar. De har ersatts av undantagslagarna som säger att landet får styras med så kallade dekret, där presidenten har sista ordet.