Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare för tjänstemannafacken OFR. Foto: Fredrik Sandberg

2016 års avtalsrörelse är långt ifrån över. I dag har de statligt anställda inlett sina förhandlingar med Arbetsgivarverket.

Vid den första förhandlingsträffen gick parterna igenom varandras yrkanden för att förstå dem bättre, och gjort en plan för förhandlingsarbetet det närmaste månaden. För Seko, som har omkring 12 000 medlemmar i statlig tjänst, är de samordnade kraven inom 6F utgångspunkten för förhandlingarna. Det betyder löneökningar på 3,2 procent i ett ettårigt avtal och bättre skydd för de anställdas integritet.

– Därutöver vill vi begränsa möjligheterna att anställa på visstid, säger Lars Johansson, ombudsman vid Seko. För statligt anställda finns en gammal förordning som ger möjligheter till visstidsanställning utöver vad lagen medger, den vill vi förhandla bort.

Både Seko och tjänstemannafacken kräver också förbättringar av personskadeavtalet, en motsvarighet till de privatanställdas trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

För tjänstemännen är annars arbetsmiljöfrågorna centrala i årets avtalsrörelse. Trycket på Migrationsverkets personal, men även på handläggarna vid Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter gör att frågor om stress och hot hamnar i centrum.

– Vi vill gå från ord till handling och ta fram centralt stöd för att tillämpa de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Åsa Erba-Stenhammar förhandlingsledare för tjänstemannafacken inom OFR.

– Medlemmarna behöver stärkas på olika sätt, bland annat genom att de får största möjliga inflytande över sina arbetstider. Och för dem som inte orkar med jobbet behövs bättre stöd för omställning.

Arbetsgivarverkets mest grundläggande krav är att alla statligt anställda ska ha sifferlösa avtal som löper tillsvidare, med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Den ordningen gäller redan för de statligt anställda akademikerna, men tjänstemannafacken håller emot, och för Seko vore sifferlösa avtal helt otänkbara.

Andra yrkanden från arbetsgivaren är att reglerna kring föräldraledighet och andra ledigheter ska göras striktare, och att rätten till ersättning för läkarvård och läkemedel ska slopas.

Målet för förhandlingarna är att nya avtal ska vara klara när de gamla löper ut den 30 september. Under september har parterna planerat in flera förhandlingstillfällen varje vecka.