De kambodjanska skogsarbetare som utnyttjades av Botnia Skog AB sommaren 2014 har till slut fått rätt. De får sammanlagt 282 069 kronor i statlig lönegaranti sedan GS-facket hjälpt dem att driva sin sak i svensk domstol.

– Tingsrättens beslut att betala ut lönegaranti ger upprättelse åt de kambodjanska arbetarna, men också åt den svenska arbetsmarknadsmodellen som måste stå emot utnyttjande av arbetare oavsett nationalitet, säger GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö.

De kambodjanska arbetarna, totalt 72 personer, kom till Sundsvall 2014, lockade av löften om minst 20 000 kronor i månaden i lön. Entreprenören Botnia Skog AB hade anlitat dem för att sätta plantor i skogsbolaget Holmens skogar.

Redan i förväg hade GS-facket påtalat att Botnia Skog inte var en seriös entreprenör, invändningar som Holmen inte tog på allvar. Under tiden i Sverige fick kambodjanerna sova på madrasser på golvet i ett stall. De led brist på mat, vatten, bensin och arbetskläder. När de återvände till Kambodja hade de många av dem inte fått ut hela sin lön – och medan de väntade på pengarna försattes Botnia Skog AB i konkurs.

– I det läget hade de rätt till statlig lönegaranti, säger Per-Olof Sjöö. Men då kallades de till ett advokatkontor i Kambodja, där en del av dem lurades att skriva på ett papper som påstods garantera dem deras pengar.

I själva verket var pappret ett skuldebrev. De elva arbetare som hade skrivit under det hade på så sätt intygat att de var skyldiga den forna arbetsgivaren mellan 12 000 och 40 000 kronor för olika kostnader i samband med vistelsen i Sundsvall. När arbetarna sedan vägrade att betala gick arbetsgivaren till kronofogden, som med skuldebreven som underlag stoppade utbetalningen av statlig lönegaranti.

– Därmed var de kambodjanska arbetarna chanslösa, säger Per-Olof Sjöö.

I det läget anslog GS-Facket pengar ur sin solidaritetsfond för ett juridiskt ombud som har hjälpt kambodjanerna att driva sin sak i svensk domstol. Och nu har tingsrätten alltså beslutat att bortse från de skuldebrev som arbetarna lurats att skriva under.

– Det här är ett av de grövsta fall av utnyttjande som vi har sett i det svenska skogsbruket, säger Magnus Lindberg, ombudsman vid GS-facket som har hjälpt kambodjanerna.

–- Det kan inte falla på fackförbunden i skogsnäringen att ensamma se till att folk inte utnyttjas. De stora skogsbolagen måste också ta ansvar. De säljer sina produkter med hjälp av certifieringssystemen FSC och PEFC, som binder dem att ta socialt ansvar.