Peter Jeppsson, vice vd och förhandlingschef på Svenskt Näringsliv.
Foto: Henrik Montgomery / TT

Svenskt Näringsliv skärper tonläget inför kommande avtalsrörelse. Men öppnar för samtal om löneklyftorna på arbetsmarknaden.
– Det är möjligt att vi borde bli bättre på att ta den diskussionen parterna emellan, säger Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv.

När LO-samordningen föll inför förra avtalsrörelsen valde bland annat flera förbund inom 6F att försöka kringgå industrimärket som var satt till 2,2 procent. I och med att majoriteten av alla löneavtal skrevs på ett år rullar snart en ny avtalsrörelse i gång. Inom LO fortsätter osämjan, vilket Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, anser är oansvarigt.
–  Vi tycker det är oerhört viktigt att man håller sig till märket och vi kommer göra allt vad vi kan att det blir på det sättet. Det finns en del förbund som tycker att de inte är bundna av något märke. Och det är ett oansvarigt synsätt, säger han.

Peter Jeppsson menar att fackförbund som inte förhåller sig till ett kommande märke inte har någon förståelse för hur beroende Sverige är av exportmarknaden.
– Det är det som är grunden till vår tillväxt och vår välfärd. Det finns inte längre någon skyddad hemmamarknad. Det där gamla 70-talssynsättet gäller inte längre. Alla branscher är mer eller mindre utsatta för konkurrens från utlandet.

Så även till exempel välfärdssektorn, med Kommunal i spetsen, har ett ansvar för exporten?
– Ja, exportindustrin är känselsprötet för vad vi kan kosta på oss när det gäller kostnadsökningar. De senaste 20 åren har reallöneökningarna varit ungefär 60 procent. Om man inte tycker att det är tillräckligt bra då har man någonting att förklara tycker jag.

Kommunal menar att löneklyftorna ökar, särskilt mellan män och kvinnor, om alla yrkesgrupper hela tiden måste följa märket på decimalen. Vad säger du om det?
– Det är möjligt att vi borde bli bättre på att ta den diskussionen parterna emellan, om vad märket innebär och vad det innebär att förhålla sig till märket. Det är jag inte främmande för.

Är ni beredda att ta en sådan diskussion nu?
– Det är alltid viktigt att diskutera hur vi förhåller oss till förutsättningarna inför kommande avtalsrörelse. Hur vi tolkar olika ingredienser ingår i en sådan här diskussion.