Brevet till turkiska fackledare från Sharan Burrow, Världsfacket, och Luca Visentini, Europafacket, uttrycker oro för flyktingarnas situation i Turkiet efter kuppförsöket. (Klicka på bilden för förstoring.)

EU måste säga upp flyktingavtalet med Turkiet. Det ställningstagandet gör Världsfacket och Europafacket  i ett brev riktat till fyra turkiska fack som Arbetet tagit del av.

Brevet skickades till de största centralorganisationerna för arbetar- och tjänstemannafacken i Turkiet (Turk-Is, Disk, Kesk och Hak-Is) efter den misslyckade militärkuppen i mitten av juli. Så  här skriver Sharan Burrow och Luca Visentini, generalsekreterare för Världsfacket (IFS) respektive Europafacket (EFS), till sina motsvarigheter på de fyra turkiska facken:

Hasan Toprak, Kesk.

”Den ytterligare urholkningen av demokratin skapar nya farhågor om situationen för flyktingar i Turkiet, vilket inte längre kan ses som ett säkert land för människor i behov av skydd. Europeiska unionen måste nu säga upp flyktingavtalet med Turkiet, och medlemsstaterna måste skyndsamt bygga upp ett bättre system för omfördelning av asylsökande”.
– Det gläder mig att de kommit fram till den insikten. Europa ska inte kasta ut människor som flyr från krig, säger Hasan Toprak, generalsekreterare på offentliganställdas centralorganisation (Kesk).

Hasan Toprak berättar att president Recep Tayyip Erdogan visserligen har en egen agenda när det gäller de cirka tre miljoner syriska flyktingarna i landet och att han använder dessa som utpressning mot EU för egna syften, men tillägger:
– Europa kan inte svära sig fri från det moraliska ansvaret. Det är inte okej att stänga dörren för asylsökande och köpslå om asylrätten med Erdogan.

EU:s flyktinguppgörelse med Turkiet går ut på att landet ska stoppa strömmen av nya flyktingar till Grekland och ta emot samtliga flyktingar som skickas tillbaka därifrån. I gengäld ska EU påskynda förhandlingarna om ett eventuellt turkiskt EU-medlemskap, samt ge turkiska medborgare visumfrihet när de vill resa till EU som turister upp till tre månader.

EU-kommissionen har lyckats skjuta upp datumet för när visumfriheten ska gälla från juni till oktober i år. Men även det är oklart nu, eftersom dagens Turkiet inte bara är ett land som människor flyr till, utan också ett land som människor flyr ifrån. Med andra ord är Turkiet inte längre ett säkert land för egna medborgare. Något som fått Migrationsverket att fatta ett nytt beslut: oppositionella som flyr landet efter den misslyckade militärkuppen ska inte skickas tillbaka.

EU-kommissionen konstaterar att Turkiet inte uppfyllt alla 72 kriterier som EU ställt som krav för att  turkar ska kunna resa till EU utan visum. Bland annat en reformering av ”terrordefinitionen” i strafflagen. I dag åtalas många fackliga företrädare, journalister och oppositionspolitiker som ”terrorister”, helt oavsett om de använt eller förespråkat våld.

President Erdogan och hans AKP-regering har dock gjort klart att en sådan ändring av lagstiftningen inte kommer på tal. Tvärtom vill han utvidga dagens luddiga definition till att omfatta ”alla som med sin penna eller med sin forskning stödjer terrorister”. Justitieministern har redan tillsatt en utredning som ska ta fram ett sådant lagförslag.
– Det är inget fel på våra lagar, det är européerna som ska ändra sina lagar, slår Erdogan fast.
Han har också hotat med att säga upp flyktinguppgörelsen med EU om turkiska medborgare inte får visumfrihet som planerat, det vill säga i oktober.
Arbetet återkommer med kommentarer från IFS och EFS när vi kunnat nå dem.