Socialstyrelsen skärper säkerhetsrutinerna på landets HVB-hem för ensamkommande flyktingar. Men ensamarbete förbjuds ej. Fackförbundet Vision riktar skarp kritik.
 
Nya föreskrifter från Socialstyrelsen om landets HVB-hem är alltför otydliga. Det anser fackförbundet Vision, skriver Svenska Dagbladet. Det var i fjol som Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att se över säkerhetsrutinerna på HVB-hemmen som på bara ett par år har tredubblats i antal till dagens 1 500, visar siffror från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Men några krav på ökad bemanning finns ej med.
– Bemanning med endast en person är inte förenligt med trygg och säker vård, säger Kristina Folkesson, expert på socialpolitik på Vision, till Svenska Dagbladet.

Tidigare i år avled en kvinna under sitt arbetspass efter att ha blivit attackerad av en boende på ett HVB-hem i Mölndal. I går, måndag, dömdes mannen i Göteborgs tingsrätt för grov misshandel och vållande till annans död. Efter avtjänad rättspsykiatrisk vård ska mannen utvisas.

Enligt Kristina Folkesson har ensamarbete och kaos på arbetsplatserna blivit en del av vardagen på HVB-hemmen, och hon påpekar att det är viktigt att det finns tillräckligt med erfaren personal.

Men Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, menar att ensamarbete i sig inte behöver vara farligt.
– Det är svårt att besluta om en generell bemanning eftersom det är beroende på varje enskild vårdtagare, säger han till tidningen.