Stoppa de olagliga massuppsägningarna av statsanställda och häv undantagstillståndet omedelbart! Det kräver ett tiotal turkiska fackföreningar, människorättsorganisationer och oppositionspartier i ett gemensamt uttalande.

Fem dagar efter den misslyckade militärkuppen i Turkiet den 15 juli utlyste regeringen undantagstillstånd i hela landet. Det innebär att regeringen får gå runt gällande lagar och styra landet med så kallade dekret, där president Recep Tayyip Erdogan har sista ordet. Det innebär också att myndigheterna kan stoppa all facklig verksamhet, exempelvis möten, strejker och demonstrationer, när de vill.

Som Arbetet skrivit tidigare har 19 fackföreningar förbjudits och över 70 000 fackligt anslutna tjänstemän fått sparken. Facken och medlemmarna anklagas för samröre med kuppmakarna. Men det rör sig om ytterst vaga misstankar som för det mesta inte går att överklaga.

Nu kräver ett tiotal organisationer och fackföreningar att de summariska uppsägningarna, som enbart grundar sig på de anställdas medlemskap i ett oppositionellt fack, ska stoppas omedelbart.

Bland organisationerna som står bakom uttalandet finns bland annat Centralorganisationen för arbetarfacken (DISK), centralorganisationen för offentliganställda (KESK), landets två största människorättsorganisationer (IHD och THIV), en rad föreningar som företräder etniska och religiösa minoriteter, samt flera mindre oppositionspartier, däribland prokurdiska HDP som är tredje största partiet i parlamentet.

Den misslyckade militärkuppen har ersatts av en lika odemokratisk ”civilkupp” som är på väg att avskaffa de viktigaste mänskliga och fackliga fri- och rättigheterna, skriver organisationerna.
– Turkiet har fått nog av kupper, vad vårt land lider av är ett akut behov av demokrati, heter det i uttalandet.

Organisationerna skriver också:
* Ställ misstänkta kuppmakare inför rätta, men sluta tortera dem.

* Vi kommer aldrig gå med på att dödsstraffet återinförs.

* Häv omedelbart alla dekret som inskränker fackliga rättigheter, samt yttrande- och mötesfriheten.

* Rör inte domstolarnas självständighet!

* Stoppa striderna i de kurdiska delarna av landet. Frågan måste lösas med fredliga och demokratiska metoder.

Läs också: Klappjakt på turkiska fackföreningar