Avtalet gäller skola/utbildning och folkhögskolor. I Arbetsgivaralliansen ingår bland annat ideella och idéburna organisationer, folkhögskolor, utbildningsinstitut samt bildningsförbund, skriver Kommunalarbetaren.se

Det nya avtalet gäller från den 1 maj i år till till sista april 2017. Lönerna är individuella och höjs retroaktivt från den 1 maj.

Samtidigt höjs ersättningen för obekväm arbetstid med 2,2 procent.

Förutom höjda ersättningar säger det nya avtalet att arbetsgivarna ska verka för att anställda får så hög sysselsättningsgrad som möjligt.

Lägstalönerna för anställda som fyllt 19 år ska vara lägst 18.749 kronor. har den anställde rätt gymnasieutbildning och ett års sammanhängande anställning i yrket efter utbildningen ska lönen vara lägst 20.787 kronor.