Undertecknade reagerar kraftigt på det som händer i Turkiet. Att strypa kunskapsflödet är att strypa ett samhälles utveckling. Denna häxjakt på akademiker är en stor förlust för det fria samhället, skriver centralorganisationen Saco tillsammans med fyra förbundsordförande.

Efter kuppförsöket i Turkiet förra fredagen förbjuds akademiker att lämna landet, turkiska forskare och studenter vid utländska universitet har fått order om att snarast återvända hem, 21 000 lärare har fått sin licens indragen och skolchefer beordras att lämna universiteten.

Flera Sacoförbund reagerar nu kraftigt på det som händer i Turkiet. Lärarnas Riksförbund kräver, tillsammans med den europeiska fackliga utbildningskommittén ETUCE, i en skrivelse till den turkiska regeringen att landet omedelbart upphör med de aggressiva och repressiva åtgärder som vidtas mot turkiska medborgare.

Organisationen, som representerar 131 lärarförbund i Europa, betonar att hela den europeiska utbildningssektorn ger sitt starkaste stöd till, och står vid sina turkiska kollegors sida. ETUCE påpekar också att den turkiska regeringens aggressivitet, respektlöshet samt underminering av utbildningssystemet påverkar barn och ungdomars framtid och därmed landet som helhet.

Organisationen kräver att Turkiet respekterar och garanterar akademisk frihet, upphör med förföljelse samt respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande yttrandefrihet.

SULF, Sveriges universitetslärare och forskare, följer med upprördhet händelserna i Turkiet och uppmanar tillsammans med världens största sammanslutning av fackföreningar för lärare, Education International, turkiska myndigheter att följa lagar och att upprätthålla de demokratiska värdena. ”Att Turkiet straffar lärare som svar på kuppförsöket är chockerande och visar tydligt att det nuvarande politiska klimatet rättfärdigar att alla som inte är överens med regeringen tystas ner”, säger EI:s generalsekreterare Fred van Leeuwen.

I dagarna börjar världskongressen för International Union of Psychological Science i Japan. Sveriges Psykologförbund konstaterar att turkiska kollegor troligen inte kommer ha möjlighet att delta och dela med sig av sin forskning. Förbundets ordförande Anders Wahlberg beklagar med sorg och vrede förlusten av värdefullt utbyte mellan kollegor och hänvisar till ett möte med europeiska psykologförbundsordföranden i Istanbul så sent som i maj där turkiska kollegor bidrog med värdefull vetenskap och praktik.

Sveriges Läkarförbund ställer sig tillsammans med World Medical Association bakom det turkiska läkarförbundets brev till president Erdogan där man öppet visar sin oro över det senaste gripandet av tre personer – den läkare som är ordförande för Human Rights Foundation i Turkiet samt två journalister – och kräver att de omedelbart friges.

Förutom mänskligt lidande är denna häxjakt på akademiker en stor förlust för det fria samhället där kunskap, utbildning och vetenskaplig frihet är fundamentala delar i en demokrati. Att strypa kunskapsflödet är att strypa ett samhälles utveckling.

Saco med förbund protesterar mot beslutet att begränsa akademikers arbete och rörelsefrihet. Det är ett allvarligt angrepp på både kunskap och demokratisk samhällsutveckling.  Vi vill citera World Medical Associations Sir Michael Marmot: ”Det är skrämmande att de som kämpar för våra rättigheter och värdighet än idag är de som tystas och begränsas”.

debattkvintett

 

 

 

 

Göran Arrius, ordförande Saco

Mats Ericson, ordförande SULF

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund

Anders Wahlberg, ordförande Sveriges Psykologförbund