4 av 10 arbetslösa får inte ihop ekonomin utan att låna pengar. A-kassan räcker inte. Det visar en undersökning från Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO). 

Organisationen påpekar att det är viktigt att a-kassan ger ekonomisk trygghet så att man kan koncentrera sig på söka jobb och framhåller att socialförsäkringsutredningen 2015 föreslog att a-kassetaket bör indexeras.

– Vi välkomnar förslaget om att räkna upp ersättningen från a-kassan varje år på samma sätt som i sjukförsäkringen, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink i ett pressmeddelande.

Undersökningen genomfördes av TNS Sifo i april och maj. 3 846 personer svarade.