Foto: Michael Stravato/TT

Visby och Gotland har drabbats oerhört hårt av algblomning och bottendöd på grund av övergödning. Djurhållningen är den i särklass största orsaken då 70-80 procent av Sveriges jordbruksmark används till att odla foder till boskap. Vi uppmanar alla organisationer att i år bejaka vegonormen i Almedalen, skriver företrädare för Vegonormnätverket.

Med konceptet vegonorm, att servera vegetariskt som standard, kan kommuner, landsting, myndigheter, företag, ideella organisationer och privatpersoner göra en betydande insats för miljön, djuren och folkhälsan.

Varför vegonorm? Det finns sex starka skäl.

1.För miljön. FN framhåller djurhållning en som en av huvudorsakerna till många av vara allvarligaste miljöproblem. Djurhållningen har speciellt stor negativ in verkan på övergödningen av haven, på klimatet och på världens biologiska mångfald. Det är mycket mer effektivt att äta vegetabilier direkt, istället för att odla foder till djur. Vegonorm minskar trycket på det globala ekosystemet.

2.För djuren. Dagens djurhållning är mycket intensiv och djuren lider både fysiskt och psykiskt. Vegonorm innebär att vi inte behöver föda upp djur under dagens fruktansvärda förhållanden.

3.För hälsan. Charkprodukter och rött kött ökar risken för flera cancerformer och mättat animaliskt fett är förknippat med hjärt-kärlsjukdomar. Mer frukt och grönt ger många hälsofördelar. Vegonorm innebar förbättrad folkhälsa.

4.För internationell solidaritet. Djurhållningen använder inte bara enorma vattenresurser, utan är också en av de främsta orsakerna till förstörelse av vattenresurser genom utsläpp. Vegonorm kan på sikt ge fler människor tillgång till rent vatten och mat för dagen.

5.För ekonomin. Kostnaden för animalier i skolor och annan offentlig måltidsverksamhet år oproportionerligt stor. Vegonorm skulle frigöra pengar till bättre råvaror och vidareutbildning för måltidspersonal – med godare och hälsosammare mat som följd.

6.För lantbruket. Djurhållning är mycket ineffektiv och kräver enorma bidrag för att bli lönsam. Vegonorm innebär att lantbrukare kan ställa om till produktion av bioenergi och råvaror till vegetabiliska livsmedel och få lönsamhet utan bidrag.

Miljön är det mest debatterade ämnet på Almedalen. Alla miljöexpertorganisationer som FAO, Världsnaturfonden, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Naturskyddsföreningen är överens om att vi måste växla över till växtbaserad kost av en rad tunga skäl. Det är lätt att prata men det är desto viktigare att föregå med gott exempel.

Våga bjuda på växtbaserat mat som standard i samband med eventen!

VEGONORMNÄTVERKET

Petronella Wadle
Robin Holmberg
Blenda Agell
Per-Anders Jande
Sol-Angelica Schiöld
Jonas Norberg
Edward Eddie Williamson