STOCKHOLM 2015-01-15 HÂkan Gustavsson, analytiker, arbetsfˆrmedlingen. Skolverket och Arbetsfˆrmedlingen hade p torsdagen en gemensam presskonferens. D‰r presenterades en rapport om framtidsutsikterna fˆr ett stort antal yrken samt vilka utbildningar som leder till starkast etablering p arbetsmarknaden. Foto: Robin Haldert / TT / 11330

Håkan Gustavsson. Foto: Robin Haldert/TT

Landets arbetsmarknad sjuder av optimism. Nästa år väntas arbetslösheten sjunka ytterligare, till 6,6 procent, enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror. – Arbetsgivare planerar för fler anställda på ett sätt man inte gjort förut, säger prognoschefen Håkan Gustavsson.

Optimismen bland arbetsgivarna är extremt tydlig, särskilt bland privata företagare, enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2016 och 2017.

– Det är en väldigt stark prognos. Vi räknar totalt med 144 000 nya jobb, säger Håkan Gustavsson, ny prognoschef på Arbetsförmedlingen och fortsätter:

– Arbetsmarknaden är stark på bred front. Vi har en lyckosam integration för utrikes födda på arbetsmarknaden. Och sysselsättningsutvecklingen är jättestark i storstadsregionerna.

Grafik: Arbetsförmedlingen. Klicka på bilden för att se den större.

Grafik: Arbetsförmedlingen. Klicka på bilden för att se den större.

Inte sedan 2005, då Arbetsförmedlingens nuvarande mätmetod infördes, har man kunnat se sådan positivism bland landets arbetsgivare, berättar Håkan Gustavsson för Arbetet efter en pressträff i Stockholm.

Men efterfrågan av ny arbetskraft är så het att Arbetsförmedlingen börjar se bristsituationer. I kommuner, landsting och stat är bristen mycket tydlig och den hämmar arbetsgivarna att växa. Det gäller många yrkeskategorier, bland annat undersköterskor.

Dessutom är det tydliga regionala skillnader. I områden som är mindre inriktade på tjänstesektorn går det inte lika bra.

– Arbetslösheten är dubbelt så hög i Gävleborg jämfört med Uppsala trots att de gränsar till varandra, säger Håkan Gustavsson.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, gläds också över den starka prognosen men menar samtidigt att det finns flera arbetsmarknadspolitiska utmaningar.

Bland annat ökar antalet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden, såsom personer med låg utbildningsgrad, äldre och de med nedsatt arbetsförmåga.

– Etableringsuppdraget kommer att utsättas för stora påfrestningar. Det kommer att vara viktigt att många olika områden utvecklas under denna period. Det behövs bland annat utökade utbildningsinsatser, säger Mikael Sjöberg.

TCO ser dock med oro på siffrorna från Arbetsförmedlingen. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, menar att de ska tas på största allvar då brist på arbetskraft i både privat och offentlig sektor hotar tillväxten.

– Större resurser måste sättas in mot den som har jobb idag. Fler måste få tryggheten och modet att säga upp sig för att ta nästa steg i karriären, säger han i ett pressmeddelande.