Vi tycker i synnerhet att det är en skandal att socialdemokraterna, och därmed en del av arbetarrörelsens politiska ledning, ställer sig bakom en politik som dels trampar på asylrätten, dels bidrar till att underminera fackföreningarnas förmåga att försvara kollektivavtalen. Detta tillåter vi inte att ni gör i vårt namn.

Det är intet för intet som 22 av 22 remissinstanser sågat det ursprungliga förslaget. En av de allvarligare kritiska punkterna som återkommer är att förslaget om tidsbegränsade uppehållstillstånd leder till permanent osäkerhet och en allvarligt försämrad integration. Det kommer att motverka att de som kommer hit och erhåller asylstatus utbildar sig, och det kommer att försvåra bearbetandet av de många och svåra trauman som flyktingarna bär på.

Ur ett fackligt perspektiv finns en annan allvarlig följd: De tidsbegränsade uppehållstillstånd som föreslås ska dessutom endast kunna förnyas (samt övergå i ett permanent uppehållstillstånd) genom att den sökande uppbär en beskattningsbar inkomst som det går att försörja sig på. Kombinerat med det avskaffade kravet på kollektivavtal för företag som anställer flyktingar på så kallade introduktionsjobb ökar detta möjligheterna för rovgiriga exploatörer som ser sin chans att tjäna pengar på de mest utsatta.

Detta kommer att bidra till att befästa och utvidga ett andra klassens skikt av arbetare, vars otrygghet kan likställas med en rättslös tillvaro. Tillväxten av en större grupp otryggt anställda kommer ytterligare att underminera försvaret av kollektivavtalen. På detta följer en risk för försvagad solidaritet inom arbetarklassen och en växande grogrund för rasism. Att socialdemokraterna i regeringsställning aktivt väljer att driva en sådan politik står i skarp motsättning till arbetarrörelsens intressen.

Vid sidan om problemen med de tillfälliga uppehållstillstånden finns flera andra delar av förslagen som bara kan beskrivas som hjärtlösa. Begränsningarna av möjligheten till anhöriginvandring, som kommer att leda till fler båtflyktingar och döda i Medelhavet, är en sådan. Att gamla, sjuka och barn, dvs. de som saknar arbetsförmåga, i praktiken får sin asylrätt avskaffad, är en annan.

Den utveckling vi ser idag inom EU, där flyktingar behandlas som kriminella och länderna tävlar om vem som genomdriver den mest restriktiva politiken, är en stor skam. I ett läge där länderna gemensamt borde agera generösare sker istället det omvända. Skamligt är också den svenska regeringens och andra EU-staters samarbete med den turkiska premiärministern Erdogan. Han anförtros rollen som grindvakt, trots att den stat han företräder skickar tillbaka flyktingar till kriget i Syrien, och trots att den bedriver ett krig mot landets kurdiska minoritet.

Arbetarrörelsen har en stolt tradition av att värna en generös och human flyktingpolitik. Nu trampar regeringen på den traditionen. Att vi inte skulle ha råd att ta emot flyktingar är lika falskt som att Sverige i höstas stod inför en ”systemkollaps”. Givetvis innebär det ett åtagande och en stor ansträngning att ta emot ett stort antal flyktingar på kort tid.

Två saker måste till för att lyckas: För det första krävs ett flyktingmottagande i offentlig regi, utan profitörer som försöker tjäna pengar på flyktingar, och ett mottagande där alla kommuner är med och hjälper till. Det andra som krävs är ett offensivt investeringsprogram för att bygga ut utbildning, bostäder och välfärd. Det behövs för integrationen, och det behövs för samhället överhuvudtaget.

Det är genom kombinationen av dom här två sakerna som samhällsekonomin kommer att tjäna på en fortsatt solidarisk flyktingpolitik. Det är detta exempel Sverige måste vara om vi som nation ska kunna påverka den alltmer restriktiva och flyktingfientliga opinion som nu är på frammarsch i EU. De aktuella migrationspolitiska förslagen, som kommer att försvåra ytterligare för såväl krigets offer som för samhällets solidariska krafter, borde slängas i papperskorgen.

Undertecknare

Gunnar Westin, förtroendevald i Seko

Alexander Rosenvinge, förtroendevald i Seko

Edgardo Luan Rivera, förtroendevald i Seko

Kent Renen Johansson, förtroendevald i Byggnads

Johan Rönn, förtroendevald i Byggnads

Erik Ohliv, förtroendevald i Elektrikerna

Johan Sponton, förtroendevald i Elektrikerna

Magnus Södertröm, förtroendevald i Målarna

Johan Sandberg, förtroendevald i IF Metall

Martin Sund Svensson, förtroendevald i IF Metall

Lars Henriksson, förtroendevald i IF Metall

Göran Kärrman, förtroendevald i IF Metall

Anna Wallenborg, förtroendevald i Handels

Mimmi Axelson Feuer, förtroendevald i Handels

Marcus Lars Helgstrand, förtroendevald i Handels

Marika Markusson, förtroendevald i Handels

Petri Myllikoski, förtroendevald i Kommunal

Ennio Casoni, förtroendevald i Kommunal

Per Johansson, förtroendevald i Vårdförbundet

Leo Nobel, förtroendevald i Kommunal

Emma Öman, förtroendevald i Kommunal

Johannes Lundberg, förtroendevald i Kommunal

Louise Strömbeck, förtroendevald i Kommunal

Sanna Tefke, förtroendevald i Kommunal

Lina Westerlund, förtroendevald i Lärarnas Riksförbund

Henrik Hedman, förtroendevald i Lärarnas Riksförbund

Svante Welin, förtroendevald i Unionen