Carola Lemne.

…att värna märket med LO:s Karl-Petter Thorwaldsson mitt i brinnande avtalsrörelse.
– Det visade på stort ansvarstagande från Karl-Petter, han tog nog en större risk. Men det var en risk för mig också. Det är inte alls självklart att göra så här på arbetsgivarsidan heller. Jag är glad att vi gjorde det och jag tror att det har hjälpt, att det blev mindre konfliktfyllt.

…att arbetsgivarna är mer organiserade än arbetstagarna.
– Det enkla svaret är att arbetsgivarorganisationerna lyckas erbjuda mer än facket. Vi har fler affärsidéer än kollektivavtalet. Det kollektiva känns nog för många arbetstagare allt mindre tilltalande. Det funderar vi en hel del på på arbetsgivarsidan. Men den svenska modellen bygger på att båda parter är starka.

Carola Lemne: ”Jag var nog en besserwisser”

Reportage

…att få SD att vända om vinster i välfärden (från nej till ja).
– Vi försöker nå alla riksdagspartier och jobbar på samma sätt med SD som de andra partierna. Oavsett vilket parti det är blir jag glad om fakta och förnuft får råda. Men det var inget arbete jag själv var inblandad i. Jag är väldigt tydlig med var vi står i frågan om invandring och det tror jag SD är väldigt medvetet om.

…att Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup anser att det saknas kompetenta kvinnor till bolagsstyrelser.
– Jag tror att det bottnar i en skola som säger att ska man sitta i en styrelse ska man ha varit vd. Är man av den skolan stämmer det att det inte finns så många kvinnor. Jag är inte av den skolan, utan tycker att det är bra att blanda kompetenser. Och jag är feminist enligt den klassiska definitionen, att kvinnor ska ha samma möjligheter som män.

…att de anställda på Svenskt Näringsliv saknar fackklubb.
– Vi har en samverkansgrupp, som hanterar frågor som man annars skulle ha tagit upp i mbl-förhandlingar. Men det är nog första gången jag jobbar utan. När det fungerar bra med fackklubb är det en fördel, för den kan företaget bättre än om du ska flyga in centrala representanter vid förhandlingar. Med bra menar jag en klubb som är orädd och företräder sina medlemmar, men som också vill företaget väl. Man måste vara med på att ta jobbiga saker också.