Tobias Baudin. Foto: Claudio Bresciani/TT

ARBETET DEBATT. Kommunal är Sveriges viktigaste feministiska rörelse. I den kampen vill jag ha en ledande roll, skriver LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin, som listar fem prioriterade områden för framtiden.

Den svenska modellen är grunden för vårt välstånd. Men den svenska modellen är ingen naturlag. Den bärs upp av hundratusentals svenska löntagare inom välfärdsverksamheterna. Välfärden är en förutsättning för tillväxt och möjliggör individuell frihet men också solidaritet mellan människor och generationer. Om skogen och malmen skapade vårt välstånd är skolan, vården och omsorgen det som gör Sverige till en unik och framgångsrik nation i dag.

Det är med ett brinnande engagemang för alla dem som gör sitt yttersta för vårt land men som får för lite betalt och för lite erkännande som jag kandiderar som ordförande för Kommunal. Jag vill vara en del i det lag som bär fram våra grupper till framgång i framtida avtalsrörelser och lyfter välfärdens avgörande betydelse i samhällsdebatten.

Svensk välfärd står inför stora utmaningar. Befolkningen växer och blir äldre och förra året kom det rekordmånga flyktingar till Sverige. Det är utmaningar som också innebär möjligheter om vi hanterar dem rätt.  Dessutom växer de rättmätiga kraven på att välfärden ska hålla högre kvalitet och erbjuda alla en skola, vård och omsorg att lita på och känna stolthet över.

Mitt i detta står välfärdens hjältar. Alla undersköterskor, fritidsledare, barnskötare, vaktmästare, brandmän, vårdbiträden, personliga assistenter, bussförare och andra kommunalare som får vår välfärd att fungera.

Budskapet måste nu vara tydligt: Kommunalare älskar sina jobb men de säljer sig inte till vilka villkor som helst. Avtalsrörelsen vi är mitt uppe i är ett stort steg framåt. Lönerna höjs för undersköterskor och heltid skrivs in som norm i de rikstäckande kollektivavtalen. Vi har påbörjat en lång resa.

Särskilt fem områden är viktiga:

1.Heltid måste bli norm för alla. Kostnaden i livsinkomst och svaga pensioner är alldeles för hög för att låta deltidsfällan få vara kvar. I ett första läge behöver de cirka 200 000 som arbetar ofrivillig deltid garanteras en heltidsanställning.  Alla måste också ges möjlighet att jobba heltid, det behövs bland annat barnomsorg på obekväm arbetstid. Välfärd för välfärdsarbetarna.

2.Lönerna behöver höjas. Viktiga steg har tagits i årets avtalsrörelse men mer måste till. Värdediskrimineringen av kvinnodominerade yrkesgrupper måste stoppas. Såväl reallöner som relativlönerna för Kommunalarna måste höjas.

3.Arbetsvillkoren måste bli bättre och inflytandet större. Politikerstyrda organisationer har under många år kommit undan med sämre arbetsvillkor och väsentligt högre sjuktal än resten av arbetsmarknaden. Det måste få ett slut. Inflytande och arbetskläder ska vara en självklarhet även för Kommunals medlemmar.

4.Kommersialiseringen av välfärden måste stoppas. Vinstjakten och stora vinstudelningar sliter på personal och bidrar till läckage av skattemedel. Vinstutdelningarna måste kraftigt begränsas och New public management som styrmodell avskaffas.

5.Högre bemanning och mer resurser. Trots att befolkningen blir större och kraven ökar så har inte bemanningen i välfärden hängt med. Barngrupperna blir större och färre jobbar i äldreomsorgen. Tiden för skattesänkningar måste vara över och välfärdssektorn ska prioriteras. Våra medlemmar är proffs och deras kompetens och arbetsvillkor måste vara vägledande i välfärdsutbyggnaden.

Kommunal är Sveriges viktigaste feministiska rörelse. Vi slåss för att lönerna ska vara rättvisa och arbetsvillkoren lika bra för dem som tar hand om våra barn och vårdar våra äldre som för dem som arbetar i industrin eller på kontor. Kommunal kommer att vara en avgörande aktör framöver när välfärden ska byggas ut. Då måste arbetsvillkor och löner förbättras för att välfärdsyrkena ska bli attraktiva för en ny generation.

I den kampen vill jag ha en ledande roll.