S÷DERTƒLJE 20131121 PÂ V-tabs tryckeri i Sˆdert‰lje trycks dagstidningar och reklam. Foto Bertil EnevÂg Ericson / TT / kod 10000

Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Strejkhotet i tryckeribranschen är avstyrt. Medlarna enade parterna kring ett avtal som håller sig till 2,2 procent och ger den som fyllt 60 år möjlighet att gå ner i arbetstid. Lösningen kan kopplas till GS krav på delpension, som Almega motsätter sig.

– Vi är väldigt nöjda. Vi har lyckats väl med att få ett avtal med de viktiga delar som vi gick ut och krävde i avtalsrörelsen inledning, säger Tommy Andersson, förste vice ordförande i GS och avtalsansvarig.

Förbundet har fått ett nytt minimilönesystem. För personer med branschvana innebär det en höjning av minimilönen med drygt 2 000 kronor till 21 100 kronor. Den förbättringen kostar 0,3 procent av de 2,2 procent som avtalet är värt.

Lönerna höjs därför med 1,9 procent. Avtalet innehåller en garanterad minsta löneökning till alla på 292 kronor. I genomsnitt kommer lönerna höjas med 584 kronor. Individer kan alltså både få mer eller mindre i den lokala lönerörelsen, men inte under garantin.

I den infekterade frågan om rätten för den som har fyllt 60 år att gå ner i arbetstid har GS fått igenom sina krav. Bakgrunden är att GS på sikt vill ha ett system med avtalspension. I ett första steg har förbundet krävt rätt att gå ner i arbetstid, men inte kopplad den till krav på högre avsättning till avtalspensionen.

I avtalet ges individen rätt att varaktigt minska sin arbetstid. Vid en sådan begäran ska en lokal samverkan ske och arbetsgivaren acceptera nedtrappningen om det inte innebär en avsevärd störning av verksamheten.

– Det är en skrivning som vi kan leva med, säger Charlott Richardson, förbundsdirektör i Medieföretagen inom Almega.
– Vi är glada att GS drar tillbaka sitt strejkvarsel och att avtalet håller sig inom märket på 2,2 procent.

Arbetsgivarna är särskilt nöjda med lättnader i reglerna för provanställningar. Lokala överenskommelser behövs inte längre när arbetsgivaren vill provanställa, men provanställningar får bara ske när syftet är att de ska leda till en tillsvidareanställning.

– Ja, vi har betalat genom att gå med på smärre förändringar av reglerna för provanställningar, säger Tommy Andersson.

GS har inte släppt frågan om kollektiva avsättningar till delpension, som är mycket känslig fråga för Almega. Arbetsgivarna spjärnar hårt emot när tjänstemännen i Unionen och Sveriges Ingenjörer kräver införande av flexpension och en obligatorisk avsättning.

Almega lyckades till och med stoppa den varslade strejken bland 10 000 tjänstemän sedan varslet tagits upp i Arbetsdomstolen. Nu säger GS att förbundet vill driva frågan genom LO.

– Vi vill förstärka avtalspensionen och har för avsikt att bredda frågan i LO för att få en större avsättning. Den är idag 4,5 procent men borde höjas, säger Tommy Andersson.

Förbundet hade varslat om strejk på fyra tryckerier. Tryckningen av Göteborgsposten, Dagens Nyheter, Expressen, men även Arbetet, hade drabbats om stridsåtgärden hade utlöst på onsdag. Nu blev det istället ett avtal.

LÄS OCKSÅ

”Politiserar inte strejkvarsel”

GS strider för delpension

Strejkvarsel i tidningsbranschen