Vårt sociala skyddsnät har försämrats på många olika sätt, och det har pågått under lång tid. De fattiga har blivit fattigare när fler är försäkringslösa, när nivåerna i a-kassa och sjukersättning sänkts och när de som söker försörjningsstöd allt oftare får avslag. I välfärdens sprickor gror sedan välgörenheten, för att citera antologins redaktör Kent Werne. Mot den bakgrunden är det här en efterlängtad debattbok. Här finns material för många studiekvällar och fackmöten.

Med tio nyskrivna reportage och essäer finns utrymme för alla att hitta favoriter bland de medverkande: författare, professorer, brukare och socialsekreterare. En av mina blir Kristian Lundbergs text ”Det sociala arvet”:

”Varje år vid sommartid kommer den över mig, Ångesten. /…/Flera månader utan skolans matsal, flera månader utan aktiviteter, flera månader bara instängd i ett krympande livsutrymme.” 

Den texten kommer jag att sätta i handen på var och en som tror att barnfattigdom inte finns i Sverige.En översyn av Socialtjänstlagen, SoL, är aviserad av regeringen. Innan vi diskuterar om vi ska ha en ramlag, en rättighetslag eller lyfta ut äldre  behöver vi prata om vad som är generell välfärd. Och vilka värderingar som ska prägla det sociala arbetet.

Texten ”Vid välfärdens gränser” av Katarina Lind tar upp hur en ny social klass faller rakt igenom det sociala skyddsnätet. SoL infördes före den fria rörligheten och i en mindre globaliserad värld. Men i dag, går det att bortse från diskrimineringen av romer i hela EU och bara titta på lagparagrafer?

Att Akademikerförbundet SSR är med och ger ut antologin hoppas jag betyder att diskussionerna verkligen kommer till stånd. Men debatten måste nå längre än till professionen av socialsekreterare. För socialpolitik angår oss alla

Anna Fredriksson

Ny antologi

Det yttersta ansvaret – socialtjänstens kris och utmaningar

Redaktör: Kent Werne

Premiss förlag/Akademikerförbundet SSR

Werne m fl - Det yttersta ansvaret - Omslag - Original 160202.in