Vid midnatt bryter med stor sannolikhet en strejk ut bland sjöbefälen i skärgårdstrafiken i Göteborg och Stockholm sedan medlarna misslyckats med att ena parterna i ett uppgörelse. Medlarna planerar inget nytt bud under kvällen, men står till parterna förfogande.

– Parterna kan höra av sig till oss om de vill ha vår medverkan, ha synpunkter på något eller om de vill att vi ska agera på något sätt, säger Gunnar Samuelsson, en av tre medlare i konflikten.

Under måndagen svarade parterna på medlarnas förslag. Sjöbefälsförbundet inom Saco svarade nej, medan arbetsgivarna i Almega accepterade budet.

– Nu kan vi inte göra mer, men står naturligtvis till parternas förfogande, säger Gunnar Samuelsson.

Konflikten gäller ett nytt branschavtal för sjöbefälen i skärgårdstrafiken. Tre företags avtal ska slås ihop till ett enda som ska gälla hela branschen. Parterna är överens om detta, men inte innehållet.

Sjöbefälen vill ha ett avtal byggt på tarifflöner, medan arbetsgivarna kräver individuell lönesättning.

Efter sitt nej till medlarbudet lämnade facket ett eget avtalsförslag till motparten. Men sedan Almega tackade nej till detta fackliga bud vid 15-tiden är positionerna helt låsta.

– Almega försöker att bortse från det bästa företagsavtalet som gäller Waxholmsbolaget och upphandlad sjötrafik. När vi diskuterar ett branschavtal vill de inte ta med detta, säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

– Kärnfrågan för medlemmarna är lönesystemet. De vill behålla tarifflönerna, som är rådande i all sjöfart vare sig det gäller skärgårdstrafik, stora passagerarfartyg eller tankfartyg.

Sjöbefälen arbetar isolerade på sina fartyg och träffar nästan aldrig sin chef. Det är bakgrunden till att facket förordar tarifflöner.
– Cheferna har ingen aning om hur befälen presterar på arbetet.

Det varsel som Sjöbefälsföreningen lagt är mycket begränsat. I Stockholmsområdet drabbas främst Djurgårdstrafiken och sightseeingbåtar, men inte turtrafiken till öarna i skärgården.

I Göteborgs skärgård tas turtrafiken ut i konflikt.

– Men vi har gått med på dispenser så att bofasta kommer till arbetet och barnen till skolan, säger Mats Jäderland.

Almega hävdar att om Waxholmsbolagets tariffer skulle införas på hela branschen blir kostnadsökningarna 10 procent för arbetsgivarna, vilket är långt ifrån de 2,2 procent som industrin förhandlade fram och är riktmärket för årets löneökningar.

Arbetsgivarna ger inte samma bild som facket. De anser att framför allt Sjöbefälen driver på för ett branschavtal och att parterna i förra avtalsrörelsen enades om en mjuk övergång till individuella löner.

I medlarnas bud skulle frågan av branschavtal skjutas till en utredning led av en opartisk ordförande.
Tarifflönerna i Waxholmsavtalet börjar för befälhavare vid 33 000 och slutar vid 42 000 kronor i månaden efter 18 års tjänst. Styrmäns tariffer är lägre.