Här är vännerna som utmanar varandra i kampen om att leda Sveriges största fackförbund. De är båda otåliga och delar framtidsvisioner för Kommunal.

Fredagen den 8 april är sista dagen att nominera kandidater till Kommunals ordförandepost. LO:s vice ordförande Tobias Baudin, som varit medlem i Kommunal sedan i början av 90-talet, har fått konkurrens av Berit Müllerström, enhetschef på förbundskontoret, och Tina Dahlström, ombudsman på kommunikationsenheten.

Efter Aftonbladets granskning av Kommunal meddelade ordförande Annelie Nordström att hon avgår vid kongressen som inleds 31 maj.

Nu är det dags för valberedningen att gå igenom nomineringarna till ordförande, förbundsledning och förbundsstyrelse. Därefter är det upp till ombuden att säga sitt. Om det blir Berit Müllerström eller Tina Dahlström är i alla fall en sak säker: Förbundet ska fortsättningsvis verka på gräsrotsnivå.

Berit Müllerström. Foto: Janerik Henriksson/TT

Berit Müllerström
Ålder:
58
Bor: Rävlanda, söder om Borås, övernattningslägenhet i Stockholm som jag hyr av Kommunal.
Bakgrund: Började som vårdbiträde inom äldreomsorgen 1977 och blev några år senare förtroendevald. Har arbetat på förbundskontoret sedan 2008 och blev 2010 enhetschef på organisationsutvecklingsenheten.
Bra egenskaper: Trygg i mig själv, bra ledare, god lyssnare.
Dålig egenskap: Kan bli otålig när saker inte går tillräckligt snabbt.

Vad gör dig bäst lämpad som ordförande?
– Min långa erfarenhet inom förbundet. Jag har haft flera ledande positioner, varit chef de senaste 15 åren och lett utvecklingsarbete.

Hur vill du utveckla Kommunal?
– Jag vill göra en nystart utifrån det som har hänt. Jag har en väldigt stark ideologisk övertygelse men också en stark etisk kompass i mig vad jag tycker är rätt och fel.

Hur ska medlemmarna återfå förtroendet? 
– Allt fackligt arbete ska utgå från medlemmarnas vardag på arbets-platsen. Är vi närvarande där och de ser att vi är en fackförening som de kan ha förtroende för, då kommer också medlemstalet att öka.

Vilka är Kommunals viktigaste frågor att driva?
– Jag vill självklart ta tag i problematiken med jämställda löner. En gång för alla måste vi lösa det. Jag vill också att våra medlemmar kan utvecklas på jobbet. Det ska gå att göra karriär inom sitt yrke.

Vilka lärdomar har du dragit av skandalerna?
– Det gäller att följa de regler och policydokument som vi har. Vi har en kraftfull åtgärdsplan som vi arbetar med.

Det var många spritnotor, hur ser du på alkohol på jobbet?
– Man ska inte dricka alkohol i jobbsammanhang. Den nya alkoholpolicyn är restriktiv och i den tillåts ingen representation förutom vid särskilda tillfällen.

Bör Kommunal syssla med företagsverksamhet? 
– Jag ser inga konstigheter i att vi förvaltar medlemmarnas pengar och investerar i till exempel fastigheter. Men affärerna ska skötas av yrkeskunniga.

Hur ser du på vinster i välfärden?
– Kommunal har ett kongressbeslut, som jag står upp för, och det är att non profit ska vara rådande i vård, skola och omsorg. Är det vinst till ägarna eller är det kvalitet för brukarna och bättre bemanning som ska få kosta pengar? Självklart är det bättre kvalitet som ska få kosta. Därför behövs det en reglering på området.

Vad anser du om dina utmanare?
– Det är kompetenta personer och det är kongressen som beslutar vem som är bäst lämpad för uppdraget.

Tina Dahlström. Foto: Janerik Henriksson/TT

Tina Dahlström
Ålder:
51
Bor: I Skene, söder om Borås, och övernattningslägenhet i Stockholm som jag hyr av Kommunal.
Bakgrund: Började som barnskötare i slutet av 80-talet och blev fackligt engagerad. Var avdelningsordförande för Väner väst. Sedan i fjol ombudsman på förbundskontorets kommunikationsenhet.
Bra egenskaper: Jordnära, lätt att ta kontakt med människor, modig.
Dålig egenskap: Jag kan bli för ivrig och otålig.

Vad gör dig bäst lämpad som ordförande?
– Jag har lång erfarenhet från organisationen, däribland som ledare. Det finns en viktig poäng i att Nordens största kvinnodo-mi-nerade förbund leds av en kvinna.

Hur vill du utveckla Kommunal?
– Vi måste öka den fackliga närvaron på arbetsplatserna och vi ska finnas där för att engagera och vara ett stöd. Medlemmarna ska i högre grad kunna påverka sin arbetssituation och sina villkor.

Hur ska medlemmarna återfå förtroendet?
– Jag anser att Kommunal var på väg åt rätt håll i många frågor innan krisen men att vi försummade att städa upp det som kom fram i granskningen. Det är ett arbete jag inte är rädd för att fortsätta.

Vilka är Kommunals viktigaste frågor att driva?
– Det är en skam att kvinnor fortfarande diskrimineras med sämre lönevillkor. Jag vill också jobba med demokratifrågor och utveckla medlemmarnas möjligheter till inflytande.

Vilka lärdomar har du dragit av skandalerna?
– Man får inte bli fartblind. Vi får inte glömma bort det fackliga uppdraget och ska hela tiden ha förankring hos medlemmarna och dem som skulle kunna vara våra medlemmar.

Det var många spritnotor, hur ser du på alkohol på jobbet?
– Jag är nykter sedan 15 år. Jag anser inte att en för vidlyftig alkoholkultur hör hemma i en fackförening och tycker i grunden att alla kan betala sin egen sprit – i alla sammanhang.

Bör Kommunal syssla med -företagsverksamhet?
– Det handlar om att lyssna in vad en ny förbundsstyrelse, liksom organisationen, tänker. Det är ingen fråga som jag vill kasta mig in i nu men det är definitivt en fråga som jag vill plocka upp.

Hur ser du på vinster i välfärden?
– Det är upprörande hur flera miljarder av våra skattemedel går till vinster samtidigt som vi ser stora behov av resurser inom välfärden. Vi måste reglera vinstintresset.

Vad anser du om dina utmanare?
– Berit känner jag, hon är en klok och modig kvinna. Tobias känner jag mindre väl, jag vet inte hur väl han känner till Kommunal i dag.

LÄS OCKSÅ

Baudin villig att ta över Kommunal