STOCKHOLM 20160122 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill se över Samhalls verksamhet efter allvarlig kritik mot att bolaget sorterar bort de svagaste, bland annat personer med ­utvecklingsstörning, för att nå de ekonomiska målen.

– Jag tar kritiken på stort allvar, säger arbetsmarknadsministern genom sin pressekreterare till Svenska Dagbladet. Jag planerar nu att göra en översyn av Samhall. Det är viktigt att vi säkerställer att det verkligen är de som står långt från arbetsmarknaden på grund av att de är svaga som får anställning på Samhall.

Kritiken kommer från bland annat Riksförbundet för personer med utvecklingsstörning (FUB), vars medlemmar stängs ute från Samhalls tjänster.

– Samhall har blivit något av ett bemanningsföretag där man hoppar mellan korta anställningar. Och det passar inte mina medlemmar. De behöver rutin och långsiktighet som skapar  trygghet, säger Thomas Jansson, förbundsordförande.

Vad skulle du önska att en utredning om Samhall leder fram till?
– Att man tar bort vinstkravet på Samhall och lägger fokus på att ge personer som står längst bort från arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning.

Skärmavbild 2016-04-07 kl. 09.18.17År 2006 införde staten ett vinstkrav på i genomsnitt sju procent över en konjunkturcykel. Kravet går inte ihop med Samhalls uppdrag att sysselsätta funktionsnedsatta som inte är lönsamma på den öppna arbetsmarknaden, konstaterar Thomas Jansson.

Det var Dagens Arena som granskade Samhalls verksamhet i ett avslöjande reportage i september i fjol. Granskningen visade bland annat att samtidigt som ägaren, staten, successivt skärpt kraven på effektivitet och lönsamhet har den så kallade merkostnadsersättningen, den statliga subventioneringen, stadigt minskat.

Samhalls uppdrag går ut på att erbjuda funktionsnedsatta som står långt från arbetsmarknaden ”arbetslivsinriktad rehabilitering” till ett jobb på den öppna arbetsmarknaden. Även detta ”övergångsmål” har trappats upp, från tre procent till kring sex procent i dag.

Övergången från egna små verkstäder till tjänstesektorn under de senaste två decennierna och ökade lönsamhetskrav har gjort att kraven på arbetsförmåga hos deltagarna successivt skruvats upp, sammanfattar Dagens Arena sin granskning. Utvecklingen har också fått kritik av Riksrevisionen, som i en granskningsrapport från 2008 slår fast att Samhall ”ställer högre krav nu än tidigare på arbetsförmågan hos de funktionshindrade”.

Samhalls kommunikationschef Albin Falkmer välkomnar en utredning från ägaren, men avfärdar kritiken mot att bolaget sorterar bort de svagaste.

– Det är inte vi, utan Arbetsförmedlingen som beslutar vem som får en samhällsanställning hos oss, säger han. Vi värderar inte funktionsnedsättning som bättre eller sämre, utan anpassar arbetsuppgifterna till den funktionsnedsattas arbetsförmåga.

Städ, tvätt, lager

• Med närmare 23 000 med-arbeta-re är Samhall landets största arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning. • Målet är att minst 1 100 av dessa ska få anställning hos en annan arbetsgivare varje år. • Samhall har verksamhet på cirka 200 orter och omsatte 7,2 miljarder kronor förra året.  Större delen av de anställda arbetar inom tjänstesektorn med exempelvis städ och tvätt, äldreservice samt inom lager och logistik.