Tidigt på tisdagen svarade facken inom industrin nej till arbetsgivarnas avtalsförslag som skulle ge 3,5 procent på två år. I en skriftlig kommentar säger facken att de avvisar med skärpa de låga lönenivåerna i förslaget.

 Facken hade hela tisdagen på sig för att behandla arbetsgivarnas förslag. Men svaret – ett nej – kom mycket snabbt.

Nu fortsätter förhandlingarna med nya överläggningar via de opartiska ordförandena, Opo. Sedan den första mars leder Opo förhandlingarna.

Inget av facken inom industrin, IF Metall, Livs, GS, Unionen eller Sveriges Ingenjörer, vill lämna några kommentarer. Däremot finns en kort video på IF Metalls hemsida där förbundsordförande Anders Ferbe ger en kort kommentar till läget.

– Vi är fullt fokuserade på att hitta en lösning med ett avtal som ger reallöneökningar och avsättning till delpensionen, säger han på videon.

Arbetsgivarna har lämnat sin utgångspunkt, som var ett ettårigt avtal med mycket låga löneökningar på under 1 procent. Men att de nu ställer upp på ett tvåårigt avtal räcker inte, enligt Ferbe.

– Deras förslag på löneökning är för lågt i förhållande till den längre avtalsperioden, säger han på hemsidan.

När facken kräver mer pengar än vad arbetsgivarna föreslog på annan dag påsk är ett viktigt skäll att industrin ska behålla sin roll som lönenormerande. Löneökningarna måste upp på en mer acceptabel nivå om facken inom industrin även i fortsättningen ska kunna sätta riktmärket för löneökningarnas storlek i samhället.

Den spruckna LO-samordningen har försvårat denna strävan, inte minst därför att de samverkande facken i 6F har lagt sig något högre i sina lönekrav än facken inom industrin.

Men Anders Ferbe slåss hårt för den lönenormerade roll som den konkurrensutsatta industrin haft de senaste 20 åren.

– Det är jätteviktigt. Inte minst för de som har ett tuffare förhandlingsläge, exempelvis de som jobbar i kvinnodominerade sektorer med redan låga löner, säger Anders Ferbe på IF Metalls hemsida.