Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Foto: Erik Nylander/TT

Skillnaden mellan Sveriges högst och lägst betalda förstelärare är 31 486 kronor. En fråga som arbetsgivare och fack bör hantera enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Lönegapet bland förstelärarna skiljer sig med 31 486 kronor i månaden – vilket motsvarar en vanlig lärarlön, enligt en granskning som Lärarnas tidning har genomför.

– Att det är så stora skillnader mellan förstelärarna är anmärkningsvärt, säger Johanna Jaara Åstrand till tidningen.

Allra lägst snittlön betalar Forshaga, där en förstelärare får 33 596 kronor i månaden. Bland de 20 kommuner som betalar lägst ligger hälften i Värmland, Kalmar och Gävleborg.

Störst lönespridning finns i Göteborg, där förstelärarnas löner kan skilja nästan 20 000 kronor mellan den högsta och lägsta lönen.

Lägst lön för en förstelärare är 27 514 kronor. Den högsta förstelärarlönen är 59 000 kronor.

– Den lönen var ett special­fall. Annars ligger spannet i dag på 34 000 till 37 000 kronor för våra förstelärare, säger Magnus Westergård, skolchef för LOKS, till Lärarnas tidning.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill inte uttala sig om lönenivåerna till tidningen.

– Du ställer en fråga som såväl fack som arbetsgivare vaktar noga. Som minister ska jag inte uttala mig om lönenivåer, säger Gustav Fridolin (MP) till Lärarnas tidning.