Foto: Erik G Svensson/TT

På en femårsperiod ökade antalet långtidssjukskrivna kvinnor med 75 procent, från 24 000 till 42 000, medan motsvarande ökning för männen var 42 procent – från 15 300 till 21 800. Det visar statistik från AFA Försäkring, där man undersökt åren 2009 till 2014.

Som många andra undersökningar visar denna att det bland yngre är sjukdomar med olika psykiska diagnoser som ökat mest under den här tiden. I åldrarna 46 – 64 år är det främst sjukdomar i muskler och skelett som leder till långa sjukskrivningar.

Analysen baseras på 314 000 långvariga sjukfall där AFA försäkring beviljat ersättning.