Gapet mellan sjuksköterskors och undersköterskors lön på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har vidgats de senaste åren. Sjuksköterskebristen i regionen har lett till en snedfördelning av resurserna. Bonussatsning och höjd lön för sjuksköterskorna finansieras med indraget OB- tillägg och lägre lön för undersköterskorna. 

Linda Toresand arbetar som undersköterska på en av Vrinnevisjukhuset tyngsta avdelningar. Trots att hon bara jobbat på avdelningen två år tillhör hon redan en av de mest erfarna i personalstyrkan.

– Vi har sådan rotation på personal, framför allt bland läkare och sjuksyrror, säger hon och ler snett. Har man varit här två år som jag har räknas man som gammal i gamet.

Linda Toresand. Foto: Henrik Witt

När Linda Toresand bestämde sig för att plugga till undersköterska gjorde hon det för att hon gillade yrket.

– Jag kände verkligen att jag hittat det jag ville göra. Och jag älskar fortfarande mitt jobb, även om jag tappat fart den sista tiden, säger hon.

Den tappade farten beror på branschens usla villkor, och de senaste månadernas behandling av undersköterskorna på sjukhuset. När region Östergötland bestämde sig för att avskaffa hyrsjuksköterskorna vid årsskiftet beslutade politikerna att höja sjuksköterskornas löner med sammanlagt 80 miljoner kronor.

– Med en 66 procentig höjning av tillägget för obekväm arbetstid vill de locka syrrorna tillbaka. Och det är väl bra. Men uskorna som arbetar samma helg-, kväll- och nattpass, vi fick ingenting. Och det är inte okej att vår tid värderas annorlunda, säger Linda Toresand.

När hon började arbeta för två år sedan hade hon en månadslön på 19 800 kronor, i dag är hon fortfarande en av de lägst betalda på sjukhuset med en lön på 20 600 kronor.

– Grundlönen höjdes till 20 150 kronor förra året, och sedan har jag fått löneförhöjning med drygt 200 per år, sammanlagt 450 kronor. Det är fjuttigt, säger Linda Toresand.

För att finansiera satsningen på sjuksyrror drog politikerna in natt- och sommartillägget. Ett tillägg som tidigare kommit uskorna till gagn eftersom även de tillhört gruppen svårrekryterad personal sommartid.

– Syrrorna har också lovats en lönerevision på 5 procent. Men då måste uskorna och läkarna stå tillbaka och nöja sig med 2 procent, säger Linda Toresand.

Hade det inte varit för den dåliga lönen hade Linda Toresand nästan trott att hennes arbete uppskattas av arbetsgivaren.

– Jag får ta mycket ansvar och känner att de värdesätter mitt jobb. Jag får ofta höra hur omtyckt jag är och hur bra jag jobbar. Men jag får inte betalt för det, säger hon.

Satsningen på sjuksystrarna tycker hon slår fel, men i grunden är den bra.

– Man kan inte straffa en yrkesgrupp för att gynna en annan. De måste fatta att vård kostar, och att vi måste få betalt för vårt jobb.

Skärmavbild 2016-03-02 kl. 15.01.19

LÄS OCKSÅ:

LO-kvinnor halkar efter

Sjuksköterskor: ”De flesta ligger och skvalpar runt 28 000”

Linda Toresand

Ålder: 29

Yrke: Undersköterska

År i branschen: Två

Månadslön: 20 600 kronor

Löneökning på 2 år: 450 kronor

Fackförbund: Kommunal

Facklig titel: Arbetsplatsombud för Medicinkliniken på Vrinnevisjuk-huset i Norrköping