Det svenska flyktingmottagandet är ett tydligt plus för tillväxten. Fjärde kvartalet förra året berodde en femtedel av den ökade bruttonationalprodukten, BNP, på mottagandet.

flyktingmottagandetFjärde kvartalet förra året ökade BNP med 4,5 procent jämfört med samma period året före. Hela 0,8 procentenheter av den offentliga sektorns bidrag till BNP kan härledas till de flyktingströmmar som sökt sig till Sverige, konstaterar SCB. Effekten på BNP under fjärde kvartalet är 0,4 procent.

Flyktingmottagandet har lett till ökad offentlig konsumtion. Bland annat har Migrationsverket ökade sin med 1,5 miljarder kronor mellan den två kvartalen.

– När vi tar emot många flyktingar stiger den offentliga konsumtionen, säger Erica Sjölander, utredningschef IF Metall.

– Det är en positiv effekt som kommer att fortsätta de närmaste åren, men på sikt är den tillfällig. Det viktiga är hur dessa personer kan etablera sig i Sverige.

Hur lyckad integrationen blir beror på hur arbetsmarknaden utvecklas och på bostadsbyggandet. Om ett par år kommer de nyanlända vara redo för sitt inträde på arbetsmarknaden. En del bedömare varnar för hög arbetslöshet när det inträffar.

– Men det är inte givet att det blir så. Allt beror vilka förutsättningar dessa människor får när de ska etablera sig.

Ska de ekonomiska spåren av flyktingmottagandet ses som en konstgjord uppblåsning av BNP?

– Nej, BNP är ett konstaterande av alla ekonomiska aktiviteter som sker över året, säger Erica Sjölander.

I den senaste ekonomiska prognosen från LO, ”Ekonomiska utsikter hösten 2015”, tas frågan upp. Statsfinansiellt är det stora flyktingmottagandet inte särskilt dramatiskt. Sverige har låg bruttoskuld och relativt små offentliga underskott. Utgifterna för flyktingarna är inget som motiverar besparingar i välfärden, konstaterade LO-ekonomerna.

De såg istället en annan utmaning: Den ligger i att utforma mottagandet på ett effektivt sätt, få fram bostäder, klara barnens skolgång och ge de nyanlända fotfäste på arbetsmarknaden.

Carl von Scheele

LÄS MER: Tårgas mot flyktingar när Europa stänger dörren

LÄS MER: LO-ekonom: Flyktingkrisen bör inte finansieras genom besparingar