Foto: Hasse Holmberg/TT

Jan Björklund (L) vill göra det lättare för nyanlända att få jobb genom att återinföra vårdbiträdena inom sjukvården. – Det är tydligt att Liberalerna inte har kunskap om branschen, säger Emma Ölmebäck, gruppchef för vård och omsorg på Kommunal.

Vårdbiträden utan formell vårdutbildning skulle kunna utföra enklare uppgifter som att tvätta kläder, servera lunchbrickor och städa, skriver flera företrädare för Liberalerna, däribland Jan Björklund på DN debatt. Detta menar artikelförfattarna skulle göra det lättare för lågutbildade nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden.

– För att jobba i den här branschen krävs adekvat utbildning. Och städning ska utföras av lokalvårdare, det är ett annat yrke. Precis som vaktmästare, säger Emma Ölmebäck.

Hon anser att Liberalernas förslag är ogenomtänkt och visar på okunskap.

– Det är tydligt att liberalerna inte har kunskap om branschen. Det här är bara ett sätt att pressa ner lönerna, säger Emma Ölmebäck.

Att debattartikeln samtidigt lyfter undersköterskornas betydelse tycker hon är bra, men aningen motsägelsefullt.

– Låt oss förbättra deras villkor och höja yrkets status istället. Allt annat är bara kortsiktigt och ogenomtänkt, säger Emma Ölmebäck.