IMG_0346

Arbetsförmedlingens förteckning över bristyrkena i landet lämnar en bitter eftersmak. I samhällets bottenplatta, själva grunden för ett fungerande samhälle, råder det brist i flera av de viktigaste yrkesgrupperna.  Sjuksköterskor, socialsekreterare, barnmorskor, och byggnadstekniker är bara några av de yrken där personalbristen är stor.

Arbetsförmedlingens siffror visar att över 57 procent av alla offentliga arbetsgivare upplevde sig ha svårigheter att rekrytera personal under förra året, en av de högsta siffror som någonsin uppmätts. För de privata arbetsgivarna är siffran nästan hälften så stor, bara 28 procent. Det är i välfärdens grund som bristen är störst

Vad är det politiska svaret på en personalkris som eskalerar? Högerns massiva bidrag till tjänstesektorn har, föga förvånande, lett till en explosiv ökning av antalet arbetstillfällen i tjänstesektorn. Men i personalrummet på vårdcentralen gapar det fortfarande tomt.

Och samtidigt trumpetar näringslivets betalda organ om fler avdrag, riktade skatterabatter, och urholkade anställningsvillkor. Som om det vore svaret på personalbristen i vården och i skolan. För de arbetare som bär vår gemensamma välfärd är en skatterabatt för rut-företag ett svar på en fråga som aldrig ställts.

David Lindvall