malinhansonwebbledartopp

I år avsätter regeringen 10 miljarder till de kommuner som tar det största ansvaret för flyktingmottagandet. Det är en välkommen satsning. Nu måste pengarna användas effektivt – utom räckhåll för Bert Karlsson.

Det senare verkar vara lättare sagt än gjort. Ekot kunde tidigare i veckan rapportera att kommunerna ökar sin konsumtion av privata välfärdstjänster.

Ofta saknas alternativ, absolut. Men sett ur ett längre perspektiv riskerar de privata aktörernas vinstuttag att urholka välfärden.

Genom att minska på personal, pressa lönerna och hålla nere kvalitén kan dessa företag öka sina vinstmarginaler. Dock med den bittra bieffekten att skatteintäkterna till kommunerna minskar och tryggheten försämras. Och det är väl ändå inte så vi ska ha det?

Regeringen med civilminister Ardalan Shekarabi i spetsen har jobbat hårt för att hantera oredan i välfärden.

Man har bland annat talat om att införa olika former av sociala krav vid offentliga upphandlingar. Det senaste i raden av förslag är att undersöka hur idéburna organisationer ska kunna spela en större roll.

Vi kan bara hoppas att de rödgröna lyckas få kommunerna att välja bort Karlsson & Co till förmån för kompetenta krafter inom civilsamhället.

Men till syvende och sist måste frågan om att begränsa vinstuttagen upp på bordet igen.