Niklas Hjert. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Arbetsgivarna i Svensk Handel vill diskutera ändrade las-regler vid uppsägningar med tjänstemännen. De vill ta vid där förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal stupade, men Unionen säger nej. Frågan hör inte hemma i avtalsrörelsen.

Kompetens ska i första hand avgöra vem som får behålla anställningen, inte anställningstiden, när arbetsgivaren tvingas säga upp på grund av arbetsbrist. Det döljer sig bakom Svensk Handels krav att kunna bemanna med rätt kompetens.

Bakom kravet ligger de spruckna omställningsförhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv. I utbyte mot fonder för kompetensutveckling och mer pengar till omställningsstöd skulle tjänstemännen, men även akademikerna i Saco, acceptera kompetens som avgörande kriterium vid uppsägningar.

Kristina Karmestedt Estman, avtalsansvarig på Svensk Handel, säger att kravet är en konsekvens av misslyckandet i förhandlingarna.

– Vi har ett enormt tryck bland våra arbetsgivare för att få upp frågan på bordet. Vi trodde mycket på de tidigare förhandlingarna.

Exakt hur arbetsgivarna vill ändra las är inget som de offentliggör eller ens har klargjort för motparten än.

– Vi är avsiktligt diffusa. Vi vill ha en ordentlig diskussion med motparten om det här, säger Kristina Karmestedt Estman.

Unionens förhandlingschef Niklas Hjert är inte alls med på noterna.

– Omställningsfrågan reglerar vi i PTK-avtalet. Den hör hemma i förhandlingar mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Unionen har i sina krav följt upplägget i det gemensamma kraven från facken inom industrin, som förbundet är en del av. Lönekravet landar alltså på 2,8 procent.

– Ett tungt krav är siffersatt individgaranti på 450 kronor, säger Niklas Hjert.

Unionen vill också att handeln börjar sätt av pengar till flexpension, tjänstemännens möjlighet att gå ner i arbetstid och ta delpension. Svensk Handel motsätter sig Unionens krav på individgaranti.

– Den tar för stor del av löneutrymmet. Vi är öppna för att ersätta det med något annat, någon form av stöd till de med lägre löneutveckling, säger Kristina Karmestedt Estman.

Arbetsgivarna vill också att lönen mer ska bygga på prestationen än vad den göra med dagens individuella lönesättning.