Hans Öhlund. Foto: Jessica Gow/TT

LO-förbunden Seko och Fastighets har tagit ett första steg mot samgående. De båda förbundens styrelser har fattat beslut om att börja utreda frågan.

Vilka likheter och skillnader finns mellan Seko och dess 120 000 medlemmar och det betydligt mindre Fastighets med 30 000 medlemmar?

Den frågan ska besvaras i en förstudie om förutsättningarna för ett gemensamt förbund. Hans Öhlund, Fastighets förre ordförande, har fått utredningsuppdraget.

Han ser det inte som omöjligt för ett litet förbund att klara sig på egen hand.

– Nej, men om man är lite större borde man för samma pengar kunna göra fler saker. Det finns vissa saker som kostar lika mycket vare sig förbundet är litet eller stort.

I det lilla förbundet är det ofta lättare att ha en väl fungerande demokrati när alla känner alla, vilket inte är möjligt i ett större förbund.

– Det är en typisk fråga som vi måste ha med oss i det här arbetet. Fastighets har varit ganska stolt över att vägarna är så korta mellan medlemmar och högsta ledning. Om medlemmen vill nå förbundsordföranden är det bara att slå en signal.

– Det är den lilla organisationens fördel om man säger så.

Hans Öhlund ska redan före sommaren presentera sin beskrivning av de båda förbunden. Han menar att det är bra med ett snabbt utredningstempo. Om förbunden ska gå vidare behöver de fatta beslut om nästa steg före sommaren.

De båda förbunden säger i ett gemensamt pressmeddelande att samarbetet har utvecklats och fördjupats mellan dem sedan 6F bildades.

De har en bred samsyn i viktiga frågor som rör avtal, arbetsmiljö, studier och näringspolitik. Båda förbunden organiserar delvis samma yrkeskategorier.

– Vi ser att förbunden har en samsyn i väldigt många frågor. Och vi agerar på många gemensamma arenor och medlemmar på samma arbetsplatser. De möts på landgången till färjor, träffas på tåg och centralstationer och har i vissa fall gemensamma avtal, säger Janne Rudén, ordförande i Seko.