Journalistförbundet välkomnar regeringens nya utredning om utökat meddelarskydd för privatanställda offentligt finansierade verksamheter.

I förra veckan beslutade nuvarande regering att tillsätta en utredning om utökat meddelarskydd. Utredningen som kommer att ledas av Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson har rubriken ”Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade”.

Tanken är att utredarna ska analysera vilka ytterligare verksamheter utöver vård, skola och omsorg i privat regi som bör omfattas av ett meddelarskydd.

Journalistförbundet som länge tryckt på för att alla på svensk arbetsmarknad ska omfattas av meddelarskyddet är positiva.

– Det är viktigt för att motverka tystnaden på arbetsplatserna och göra det möjligt att slå larm till media om missförhållanden som drabbar anställda, kunder, brukare och andra i samhället, säger Stephen Lindholm, ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

– De som skulle kunna omfattas av ett utvidgat meddelarskydd till att gälla privat anställda offentligt finansierad verksamhet är till exempel bussförare och annan trafikpersonal, säger Stephen Lindholm.

En lag om meddelarskydd för anställda i offentligt finansierade privata verksamheter inom vård, skola och omsorg är på gång. Men arbetet har dragit ut på tiden. En utredning i höstas föreslog också att friskolor ska omfattas av meddelarskyddet och offentlighetsprincipen.

– Vi hoppas att förslaget blir verklighet så snart som möjligt, och att lagen kommer på plats eftersom det är ett viktigt första steg mot ett utvidgat meddelarskydd, säger Stephen Lindholm